Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Dalen of stijgen?

De ontwikkeling van de energieprijzen

De energieprijs gaat omhoog, de energieprijs gaat omlaag. Je hoort veel tegenstrijdige berichten. De waarheid ligt niet in het midden, het is beiden waar. De inkoopprijzen daalden in september en oktober flink, maar de variabele energieprijzen per 1 januari 2023 zijn toch hoger dan die van 1 juli of 1 oktober 2022.​ En op dit moment dalen de prijzen sterk. Wanneer ga je dat merken in de prijs die je zelf betaalt voor energie?

De energieprijzen dalen, wanneer dalen die van mij?

De inkoopprijzen vertonen al maandenlang (op enkele uitzonderingen na) een dalende lijn. Maar die daling vindt plaats na een ongekende stijging in juli en augustus 2022. De variabele prijzen per 1 januari 2023 liggen daarom nog steeds flink hoger dan voor de zomer van 2022. Je ziet die piek in de inkoopprijzen van afgelopen zomer duidelijk in de grafiek hieronder.

Prijsontwikkeling energie

De prijzen per 1 januari 2023

In dezelfde grafiek zie je ook wanneer wij de energie inkochten op basis waarvan we de nieuwe variabele prijzen vaststellen. Door slim in te kopen hebben we de extreem hoge inkoopprijzen in de zomer van 2022 vermeden, maar ook in september en oktober lagen de inkoopprijzen nog flink hoger dan voor de zomer van vorig jaar.

Daarom zijn de variabele prijzen per 1 januari 2023 hoger dan die van 1 oktober 2022. De energie die we inkochten voor de variabele prijzen van 1 oktober kochten we namelijk in tussen half mei en half juli vorig jaar. Toen lagen de prijzen nog een flink stuk lager dan in september en oktober 2022.

Je ziet dat veranderingen in de inkoopprijzen vertraagd doorwerken in de prijzen die voor onze klanten gelden. Dat heeft een paar redenen:

  • de energie die de prijs op bijvoorbeeld 1 januari 2023 bepaalt, kopen we al enkele maanden daarvoor in
  • daarna moeten we die prijzen verwerken in onze systemen, én..
  • we zijn verplicht om nieuwe prijzen minimaal 30 dagen van tevoren aan onze klanten bekend te maken

Scherpe prijsdalingen in de periode voordat nieuwe variabele prijzen ingaan, zijn dan dus nog niet in die nieuwe prijzen verwerkt.

 

Ontwikkeling richting voorjaar 2023

De energieprijzen op de wereldmarkt dalen sinds eind december hard. De media staan er vol mee. Dat komt omdat de gasvoorraden goed op peil blijven door de zachte winter en omdat in andere delen van de wereld de vraag naar energie nog steeds relatief laag is. 

Op dit moment wordt de energie ingekocht die de basis vormt voor nieuwe variabele prijzen die tegen het voorjaar van 2023 gaan gelden. We kunnen nu al zeggen dat de prijzen ten opzichte van 1 januari 2023 flink gaan dalen. Met hoeveel precies en per wanneer weten we op dit moment nog niet.

Wat er aan vooraf ging

De energieprijzen zijn nog steeds hoog. Maar wanneer en hoe ontstonden die hoge energieprijzen ook alweer?

Najaar 2021

In de herfst van 2021 stegen de energieprijzen vooral door een sterk toegenomen vraag en een achterblijvend aanbod van energie. De belangrijkste oorzaken daarvan waren:

  • veel vraag naar energie omdat coronamaatregelen werden afgebouwd en de economische activiteit steeg
  • nog niet op peil gebrachte gasvoorraden na de koude eerste vier maanden van 2021
  • tijdelijk lagere gaswinning wereldwijd en geen gaswinning meer in Groningen

Eind 2021 liepen de energieprijzen verder op door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Rusland was immers een belangrijke gasleverancier voor Europa.

Voorjaar 2022

Na de Russische inval in Oekraïne schoten de energieprijzen verder omhoog. Bovendien schroefde Rusland snel daarna de gaslevering aan Europese landen terug. Land na land, ook Nederland, kreeg geen Russisch gas meer geleverd en dus liep de gasprijs verder op. Een kwestie van vraag en aanbod. Want alternatieven waren niet direct voorhanden.

Zomer 2022

Ondanks dat de levering van LNG-gas uit onder andere de Verenigde Staten op gang kwam, schoten de inkoopprijzen in de zomermaanden naar ongekende hoogte. Rusland sloot belangrijke gasleidingen helemaal af en daarna volgden de mysterieuze explosies die de North Stream 2 pijpleiding vernielden.

Najaar 2022

Na de enorme ‘zomerpiek’ daalden in september en oktober de inkoopprijzen weer flink. De inkoopprijzen lager echter toen ook nog flink hoger hoger dan voor de zomer van 2022. Dat is de reden waarom de variabele prijs per 1 januari 2023 toch weer hoger ligt dan die van 1 oktober 2022. Ondanks alle mediaberichten over dalende prijzen.

Winter 2022

De energieprijzen dalen sinds eind december 2022 hard. Dat komt doordat de gasvoorraden goed op peil blijven door de zachte winter. Ook speelt mee dat de vraag naar energie in China op dit moment nog achterblijft. De daling van de energieprijzen op de wereldmarkt is zodanig dat we nu al kunnen melden dat ook onze variabele prijzen richting het voorjaar flink zullen dalen. Met hoeveel en wanneer precies valt nog niet te zeggen omdat onze inkopers nog druk bezig zijn met zo gunstig mogelijk in te kopen.