Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.
DELTA Energie gaat de kosten voor teruglevering anders verdelen. Lees hier alles over vaste terugleverkosten

Opzegvergoeding voor zakelijke energie

Wat moet je maximaal betalen als je je vaste energiecontract tussentijds opzegt?

De opzegvergoeding voor zakelijke energie

Ben je ondernemer en wil je jouw zakelijk vaste energiecontract opzeggen voor de einddatum? Let dan goed op, want de regels voor de berekening van een opzegvergoeding zijn veranderd. Dit gebeurde op 1 juni 2023. Daarom leggen we je in dit blog uit hoe de opzegvergoeding voor zakelijke energie vóór 1 juni 2023 werd berekend én hoe we hem nu berekenen.

Wanneer je wilt stoppen met je contract, kun je je energiecontract natuurlijk opzeggen. Het uitgangspunt van een vast energiecontract is dat je bewust kiest voor een bepaalde looptijd en die ook respecteert. Met een vast contract weet je qua energiekosten waar je aan toe bent en het biedt zekerheid. Als je om welke reden dan ook tóch overweegt je doorlopende vaste contract voortijdig te beëindigen, moet je wel rekening houden met een zogenaamde opzegvergoeding voor je zakelijk energiecontract. Deze opzegvergoeding mogen we je in rekening brengen als..:

 • .. je het energiecontract stopt voor de afgesproken einddatum van het contract;
 • .. de opzegvergoeding is opgenomen in het contract en/of de algemene voorwaarden bij het contract.

De nieuwe regels gelden voor alle energiecontracten met vaste prijzen voor een periode van bijvoorbeeld één of drie jaar, afgesloten na 1 juni 2023. Voor de bestaande energiecontracten blijven de oude regels gelden, ook na 1 juni 2023.

Check je opzegvergoeding

Opzegvergoeding vanaf 1 juni 2023

De regels voor de overstapboete van energiecontracten zijn dus veranderd op 1 juni 2023. De overheid heeft bepaald dat vanaf dat moment de opzegvergoeding gelijk is aan het verlies dat je energieleverancier maakt omdat je je contract voortijdig opzegt. Deze nieuwe regel geldt voor alle nieuwe energiecontracten die vanaf 1 juni 2023 worden afgesloten.

Wat is er precies veranderd betreffende de opzegvergoeding voor zakelijke energie? De grootste verandering is dat de opzegvergoeding voorheen een vast bedrag was. Nu wordt er gekeken hoe hoog je opzegvergoeding is. We kijken daarvoor naar het aantal kWh’s voor stroom en kuub (m3) voor gas dat je nog zou verbruiken tot het einde van de contractduur. Je betaalt per geschatte kWh en m3 een bedrag. Dat bedrag is het verschil tussen de prijzen van je energiecontract en de prijzen die op dat moment gelden voor een vergelijkbaar contract.

Je betaalt geen opzegvergoeding als:

 • de prijzen van je contract lager zijn dan de huidige tarieven.
 • je jouw vaste contract opzegt binnen zeven dagen voordat deze eindigt.

Wij brengen de opzegvergoeding in rekening op de eindnota.

Wat gebeurt er als je overstapt naar een andere energieleverancier?

Als je je energiecontract bij DELTA Energie opzegt om naar een andere energieleverancier over te stappen, dan schatten we de opzegvergoeding voor je energie meteen voor je in. We leggen altijd duidelijk aan je uit hoe we de opzegvergoeding berekenen. Bij de eindnota die we voor je opstellen als je bij ons vertrekt, brengen we de definitieve opzegvergoeding in rekening.

Als de prijzen van je contract hoger zijn dan de actuele prijzen, dan betaal je altijd een opzegvergoeding.

Ben je grootverbruiker?

De nieuwe regels gelden voor alle vaste energiecontracten voor kleinverbruikers die worden afgesloten na 1 juni 2023. Het gaat om zzp’ers, winkels, kleine maatschappelijke organisaties, verenigingen, een deel van het kleine mkb en om huishoudens. Heb je een zakelijke grootverbruikaansluiting? Dan gelden er andere regels. Kijk daarvoor in de algemene voorwaarden van je energieleverancier. 

Opzegvergoeding tot 1 juni 2023

Voor de contracten van vóór 1 juni 2023 was het relatief simpel om de maximale opzegvergoeding voor energie voor zakelijk gebruik te bepalen. Ben je kleinverbruiker met een gasaansluiting met een capaciteit van maximaal 40 m3(n) uur of een stroomaansluiting van maximaal 3 x 80A? Dan kon de opzegvergoeding voor zakelijke energie op drie manieren worden berekend:

 1. De opzegvergoeding is maximaal 15% van wat je verbruikt zou hebben als je klant was gebleven.
 2. De opzegvergoeding is het verschil tussen de marktprijs van het contract toen je overstapte en de verwachte opbrengst van het contract als je klant was gebleven. Plus een vergoeding van administratiekosten van maximaal 50 euro.
 3. De opzegvergoeding is maximaal 100 euro voor elk jaar dat je eerder opzegt.

Hoe wij de opzegvergoeding berekenden:

Bij het starten van je contract hebben we aangegeven welke van de drie berekeningswijzen op jouw contract van toepassing is. Als er in je contract niets over een opzegvergoeding staat vermeld, dan mogen we ook nu geen opzegvergoeding in rekening brengen.

Jaarverbruik tot 10.000 kWh en tot 5.000 m3

Resterende looptijd contract

Hoogte opzegvergoeding

Korter dan 1,5 jaar 50 euro per product
1,5 tot 2 jaar 75 euro per product
2 tot 2,5 jaar 100 euro per product
Langer dan 2,5 jaar 125 euro per product

 

Jaarverbruik van meer dan: 10.000 kWh en 5.000 m3

Opzegvergoeding 15% van de resterende waarde, berekend op basis van:

Gegevens die wij van de netbeheerder ontvangen over het verbruik
Kosten voor levering per kWh en/of
Vaste leveringskosten voor stroom of gas

 

Meer informatie

We mogen als energieleverancier alleen een opzegvergoeding vragen voor het tussentijds opzeggen van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs. Over de opzegvergoedingen is wet- en regelgeving. Meer informatie vind je hier. 

Veelgestelde vragen over de opzegvergoeding

De nieuwe opzegvergoeding geldt voor alle consumenten en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting die vanaf 1 juni 2023 een nieuw vast energiecontract afsluiten. Vaste contracten die vóór 1 juni 2023 zijn afgesloten vallen nog onder de oude opzegvergoeding, ook al starten ze pas ná 1 juni 2023.

Een indicatie van de hoogte van jouw opzegvergoeding vind je in MijnDELTA of vraag je op bij onze klantenservice. Wanneer je jouw vaste energiecontract voortijdig opzegt, laten wij zo snel mogelijk nadat je opzegging ons heeft bereikt, weten wat de hoogte van je opzegvergoeding is. Op de eindnota, die je van ons ontvangt nadat de levering van stroom en/of gas gestopt is, wordt de opzegvergoeding in rekening gebracht. Als de definitieve einddatum van je contract afwijkt van de einddatum die wij bij de mededeling van je opzegging ontvingen, kan de definitieve opzegvergoeding anders zijn dan wij eerder hebben aangegeven. Over de berekende opzegvergoeding wordt nog 21% btw berekend.

De opzegvergoeding wordt berekend aan de hand van een aantal factoren.

Allereerst kijken we naar het verschil tussen de leveringsprijs per kWh stroom of m3 gas van je contract en de prijs van het referentieproduct (beiden exclusief btw en overheidsheffingen). Het referentieproduct is in feite hetzelfde contract als wat je zelf hebt (zelfde product en looptijd), maar dan tegen de actuele prijs per kWh (voor stroom) of per m3 (voor gas) op het moment dat je je contract opzegt. Als de prijs van het referentieproduct hoger is dan de prijs van je huidige contract, betaal je geen opzegvergoeding.

Ook berekenen we hoeveel energie je in de resterende looptijd nog zou verbruiken. Vanaf de datum dat je je contract opzegt tot de oorspronkelijke einddatum dus. Dat doen we op basis van je standaard jaarverbruik. De resterende hoeveelheid stroom en/of gas vermenigvuldigen we met het verschil tussen je contractprijs en de actuele prijs van het referentieproduct en de uitkomst daarvan is de totale opzegvergoeding.

Wij schatten in hoeveel stroom en/of gas wij bij voortzetting van het contract nog aan jou zouden hebben geleverd. De hoeveelheid stroom berekenen wij aan de hand van het meest recente bij ons bekende jaarverbruik (standaardjaarafname), rekening houdend met eventuele teruglevering van stroom aan het stroomnet als je zonnepanelen hebt. Ook de hoeveelheid gas berekenen we aan de hand van het meest recente bij ons bekende standaardjaarverbruik. De standaardjaarverbruiken staan geregistreerd in het centraal aansluitingenregister (C-AR), een landelijk register waar netbeheerders op basis van meterstanden het verbruik bijhouden van alle stroom- en gasaansluitingen in Nederland. We verdelen het resterend verbruik per product over de resterende looptijd van het contract volgens de verwachte spreiding van het verbruik.

De berekening en hoogte van de opzegvergoeding vind je in MijnDELTA bij het productenoverzicht. Geen MijnDELTA-account? Maak 'm aan via deltaenergie.nl/mijndelta. Geen computer? Neem contact op met onze klantenservice.

Als je overweegt voortijdig je vaste energiecontract op te zeggen, kun je in MijnDELTA of via onze klantenservice een indicatie van de opzegvergoeding opvragen. Geef daarbij de gewenste laatste leveringsdatum aan zodat we daarop de hoogte van de opzegvergoeding per product kunnen baseren. Zodra je daadwerkelijk opzegt, sturen we je direct nadat we je opzegging ontvingen een bericht met de definitieve opzegvergoeding per product. De hoogte daarvan kan alleen nog afwijken als je laatste leveringsdatum toch anders is dan waar we in de berekening vanuit zijn gegaan.

Ben je grootverbruiker?

Heb je een zakelijke grootverbruikaansluiting? Dan gelden er andere regels. Kijk daarvoor in de algemene voorwaarden van je energieleverancier.

Meer informatie

Er is wet- en regelgeving over opzegvergoedingen. Meer informatie vind je hier.

Wat is de opzegvergoeding bij DELTA Energie?

Als je een meerjarig energiecontract voortijdig beëindigt, betaal je DELTA Energie aparte opzegvergoedingen voor stroom en gas. Wij hanteren hiervoor de volgende tabellen:

Jaarverbruik tot 10.000 kWh en tot 5.000 m3

Resterende looptijd Maximale opzegvergoeding incl. btw
Minder dan 1,5 jaar € 50,- (vijftig euro)
1,5 tot 2 jaar € 75- (vijfenzeventig euro)
2 tot 2,5 jaar € 100,- (honderd euro)
Meer dan 2,5 jaar € 125,- (honderdvijfentwintig euro)

 

Jaarverbruik van meer dan: 10.000 kWh en 5.000 m3

Opzegvergoeding 15% van de resterende waarde, berekend op basis van:
• gegevens die wij van de netbeheerder ontvangen over het verbruik
• kosten voor levering per kWh en/of m³
• vaste leveringskosten voor stroom en/of gas

Wanneer betaal je géén opzegvergoeding?

Als je tijdens de looptijd met zonnepanelen meer elektriciteit terug hebt geleverd dan gebruikt, dan betaal je voor het stroomcontract géén opzegvergoeding. Natuurlijk vragen wij ook geen opzegvergoeding bij annulering tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd na het afsluiten van een nieuw contract. Daarnaast geldt er geen opzegvergoeding bij overlijden of bij verhuizing naar een pand zonder gas- of elektriciteitsaansluiting.

Wanneer en hoe kun je je energiecontract opzeggen?

Een contract voor bepaalde tijd verandert na de looptijd automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Wil je aan het eind van de vaste periode stoppen, dan moet je dat uiterlijk 30 dagen voor de einddatum melden. Daarna kun je overigens nog steeds maandelijks opzeggen zonder opzegvergoeding. Dat kan via je nieuwe leverancier, of bij DELTA via telefoon 0118 – 22 66 00, per e-mail via zakelijk@deltaenergie.nl of schriftelijk bij DELTA Energie B.V., Postbus 5048, 4330 KA Middelburg.

Maar blijven kan natuurlijk ook

Bij een lagere prijs van energie kan het aantrekkelijk lijken om te switchen van energieleverancier. Maar door de opzegvergoeding van een zakelijk energiecontract wordt het zeker op korte termijn al minder interessant. Als zakelijke gebruiker bij DELTA heb je bovendien hopelijk een goede verstandhouding met je accountmanager. Bij sterk fluctuerende prijzen kun je het beste contact opnemen met jouw vaste contactpersoon om samen te bespreken wat de beste strategie is.

Een goede energiepartner is óók wat waard!

Er zijn naast prijsverschillen meer factoren die de investering in energie kunnen beïnvloeden. Veel van die factoren hebben te maken met service, begeleiding en advies. DELTA is dochter van het grote Vattenfall, maar zelf een relatief kleine speler. Met aantrekkelijke tarieven voor groene energie, prima online bereikbaarheid en maatwerk ondersteuning. Allemaal voordelen waarvan je niet weet of je die ook bij een – veelal tijdelijk – goedkopere concurrent zult vinden. Daarom kan het ook slim zijn om een opzegvergoeding te voorkomen door simpelweg je zakelijke energiecontract níet op te zeggen. Meer weten? Een kritische noot kraken? Neem gerust contact met ons op en stel ons al je vragen.

*Meer informatie over de wet- en regelgeving rond opzegvergoedingen vind je in de Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders.

Kies je gewenste looptijd:

3 jaar zekerheid

Meest gekozen

 • Altijd 100% groene stroom
 • Altijd inzicht in je energieverbruik
 • Exclusieve kortingen op zonnepanelen en ledverlichting


 • Altijd 100% groene stroom
 • Groen gas als jij dat wil
 • Klantenservice met ondernemersspirit


Bereken uw persoonlijke aanbod voor energie op de zaak:

Postcode
Huisnr. Huisnummer
Toev. Toevoeging
 

Vermelde maandbedragen zijn de energiekosten excl. btw op basis van een gemiddeld jaarverbruik (6.850 kWh en 2.650 m3 gas per jaar) en de actuele prijzen. Voor de netbeheerkosten is gerekend met de kosten van een aansluiting op basis van 3x25 Ampère en een G4/G6-gasmeter. Bekijk de samenstelling van dit product.

Opzegvergoeding tot 1 juni 2023

Tot 1 juni 2023 is het relatief simpel om je opzegvergoeding te bepalen. Als je kleinverbruiker bent met een gasaansluiting met een capaciteit van maximaal 40m3(n) uur of een stroomaansluiting van maximaal 3x80A kan de opzegvergoeding op drie manieren berekend worden:

 1. de opzegvergoeding is maximaal 15% van wat je verbruikt zou hebben als je klant was gebleven
 2. de opzegvergoeding is het verschil tussen de marktprijs van het contract toen je overstapte en de verwachte opbrengst van het contract als je klant was gebleven. Plus een vergoeding van administratiekosten van maximaal 50 euro
 3. de opzegvergoeding is maximaal 100 euro voor elk jaar dat je eerder opzegt

Jaarverbruik tot 10.000 kWh en tot 5.000 m3

Resterende looptijd contract

Hoogte opzegvergoeding

Korter dan 1,5 jaar 50 euro per product
1,5 tot 2 jaar 75 euro per product
2 tot 2,5 jaar 100 euro per product
Langer dan 2,5 jaar 125 euro per product

 

Bij het starten van je contract geven we aan welke van de drie berekeningswijzen op jouw contract van toepassing is. Als er in je contract niets over een opzegvergoeding staat vermeld mogen we je ook geen opzegvergoeding in rekening brengen.

Jaarverbruik van meer dan: 10.000 kWh en 5.000 m3

Opzegvergoeding 15% van de resterende waarde, berekend op basis van:

Gegevens die wij van de netbeheerder ontvangen over het verbruik
Kosten voor levering per kWh en/of
Vaste leveringskosten voor stroom of gas

 

Je betaalt geen opzegvergoeding als:

 • de prijzen van je contract zijn lager dan de huidige tarieven.
 • je jouw vaste contract opzegt binnen zeven dagen voordat deze eindigt.

Wij brengen de opzegvergoeding in rekening op de eindnota. Wij zorgen dat die eindnota binnen zes weken na de overstap naar je nieuwe energieleverancier naar je wordt verstuurd. Versturen we de opzegvergoeding later dan zes weken, dan hoef je de opzegvergoeding niet te betalen. Je moet dan wel formeel aan ons laten weten dat je de opzegvergoeding om die reden niet betaalt.

 

Wat gebeurt er als je overstapt naar een andere energieleverancier?

Als je je energiecontract bij DELTA Energie opzegt om naar een andere energieleverancier over te stappen, dan schatten we je opzegvergoeding meteen voor je in. We leggen altijd duidelijk aan je uit hoe we de opzegvergoeding berekenen. Bij de eindnota die we voor je opstellen als je bij ons vertrekt, brengen we de definitieve opzegvergoeding in rekening.

Als de prijzen van je contract hoger zijn dan de actuele prijzen, dan betaal je altijd een opzegvergoeding.

Jaarverbruik tot 10.000 kWh en tot 5.000 m3

Resterende looptijd Maximale opzegvergoeding incl. btw
Minder dan 1,5 jaar € 50,- (vijftig euro)
1,5 tot 2 jaar € 75- (vijfenzeventig euro)
2 tot 2,5 jaar € 100,- (honderd euro)
Meer dan 2,5 jaar € 125,- (honderdvijfentwintig euro)

 

Jaarverbruik van meer dan: 10.000 kWh en 5.000 m3

Opzegvergoeding 15% van de resterende waarde, berekend op basis van:
• gegevens die wij van de netbeheerder ontvangen over het verbruik
• kosten voor levering per kWh en/of m³
• vaste leveringskosten voor stroom en/of gas