Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.
Lees meer over het prijsplafond in 2023.

Dit doet de overheid

om jouw energienota betaalbaar te houden

Hoe houdt de overheid jouw energienota betaalbaar?

Laatste update: 14-12-2022. We werken deze pagina bij als er nieuwe informatie is.

Zowel in 2022 als in 2023 springt de overheid bij om jouw energienota betaalbaar te houden. Er zijn een aantal maatregelen aangekondigd die de komende tijd nog verder uitgewerkt worden. Het gaat om de volgende maatregelen: 

Prijsplafond energie (2023)
- 1.300 euro tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen (2023)
- Vaste korting 2022 van 190 euro in november en december (2022) 
- Lagere energiebelasting en btw (2022)
- Lees hier wat je zelf kunt doen om meer grip te krijgen op je energiekosten

*Alle informatie over de overheidsmaatregelen, zoals het prijsplafond en energiebelastingen, is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Prijsplafond energie

Vanaf 1 januari 2023 voert de overheid tijdelijk zogenaamde 'prijsplafonds' in voor energie. Tot een bepaald verbruik betaal je dan een lagere prijs voor stroom en gas. Die prijs geldt voor iedereen. 

Tot 1.200 kuub gas betaal je 1,45 euro per kuub gas en tot 2.900 kWh stroom betaal je 0,40 euro per kWh stroom. Kom je met jouw energieverbruik boven de verbruiksgrens van het prijsplafond? Dan betaal je voor de stroom en het gas dat je méér verbruikt dan de plafondgrens gewoon de actuele prijzen van jouw energiecontract.

Wil je weten wat het prijsplafond voor jou betekent?

Veelgestelde vragen over het prijsplafond

Het prijsplafond houdt in dat er voor het hele jaar 2023 een verbruiksgrens wordt ingesteld. Voor alle stroom en gas die je verbruikt tot die grens geldt voor iedereen een vaste prijs per kWh stroom en kuub gas. Met deze grens betaal je voor gas tot 1.200 m3 maximaal €1,45 en voor elektra tot 2.900 kWh maximaal €0,40. Die prijs is door de overheid bepaald. Verbruik je méér energie en ga je dus over die grens heen? Dan betaal je hiervoor de prijs conform je contract. Deze prijzen zijn door de overheid bepaald en zijn inclusief btw en energiebelastingen. 

 

Het prijsplafond geldt per 1 januari 2023 voor iedereen met een kleinverbruikaansluiting voor stroom en/of gas voor een pand dat bedoeld is om in te wonen, werken of verblijven. Daarmee bedoelen we een locatie met een verblijfsfunctie. Woonhuizen, kantoren, aula's en vakantiewoningen zijn voorbeelden van locaties met een verblijfsfunctie. Voorbeelden van locaties zonder verblijfsfunctie zijn garageboxen, trappenhuizen, parkeergarages en feesttenten. Het prijsplafond geldt zowel voor huishoudens als bedrijven.  
 
Het prijsplafond geldt alleen als de prijzen van je vaste of variabele energiecontract hoger zijn dan de prijzen van het prijsplafond. Het prijsplafond is dus ook van toepassing als je een vast contract hebt bij ons. Let op: het prijsplafond maakt pas verschil als de vaste prijs die je hebt afgesloten hoger is dan 0,40 euro per kWh voor stroom en 1,45 euro per kuub voor gas. Deze bedragen zijn inclusief btw en energiebelastingen.  

Het prijsplafond geldt per 1 januari 2023 voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting en een verblijfsfunctie, bedoeld om te wonen, werken of verblijven. Het prijsplafond geldt alleen als de prijzen van je energiecontract hoger zijn dan de prijzen van het prijsplafond. Het prijsplafond is ook van toepassing als je een vast contract hebt bij ons. 

 

Ja, als je ondernemer bent en een kleinverbruikaansluiting hebt, dan geldt het prijsplafond ook voor jou. Een kleinverbruikaansluiting voor stroom is maximaal 3×80 ampère. Bij een gasaansluiting ligt die grens op G40. 
 
Twijfel je? Als je elke maand een voorschotbedrag betaald en 1 keer per jaar een eindnota krijgt van ons dan kun je er vanuit gaan dat je een kleinverbruikaansluiting hebt.  
 
Het prijsplafond geldt alleen als de prijzen van je vaste of variabele energiecontract hoger zijn dan de prijzen van het prijsplafond. Het prijsplafond is dus ook van toepassing als je een vast contract hebt bij ons. Let op: het prijsplafond maakt pas verschil als de vaste prijs die je hebt afgesloten hoger is dan 0,40 euro per kWh voor stroom en 1,45 euro per kuub voor gas (deze prijzen zijn inclusief btw en energieelastingen). 
 

Je jaarverbruik vind je terug op je jaarnota en op je maandelijkse verbruiksoverzicht. Je kunt dit ook terugvinden in MijnDELTA.

De 2.900 kWh van het prijsplafond is op basis van het nettoverbruik. Als je via je zonnepanelen stroom teruglevert wordt er eerst gesaldeerd. Op deze pagina leggen we je alles uit over teruglevering en salderen. 

Daarnaast is het uitgangspunt dat er zo weinig mogelijk wisselwerking is tussen het prijsplafond en de salderingsregeling. Eerst wordt de salderingsregeling toegepast. Dit betekent dat het prijsplafond van toepassing is op je netto verbruik. 
 
Voorbeeldsituaties: 
Als je op jaarbasis 2000 kWh teruglevert en 3000 kWh verbruikt, is de netto afname 1000 kWh en valt daarmee volledig binnen het prijsplafond. 
 
Als je op jaarbasis 4000 kWh teruglevert en 3500 kWh verbruikt, is er sprake is van 500 kWh netto teruglevering en is het prijsplafond niet van toepassing. 
 
Als je op jaarbasis 1000 kWh teruglevert en 5000 kWh verbruikt, is de netto afname 4000 kWh. 2900 kWh valt binnen het prijsplafond en 1100 kWh buiten het prijsplafond.

Dat zijn de leveringsprijzen inclusief energiebelasting 2023 en Opslag Duurzame Energie 2023, met 21% btw.

 

De stijgende energieprijzen kunnen het betalen van je energienota lastig maken, ondanks het prijsplafond. Maar er zijn veel organisaties die je daarbij kunnen helpen: online, met behulp van vrijwilligers of met professionele schuldhulpverleners. Je leest er hier meer over:  https://www.deltaenergie.nl/service/grip-op-energie/hulp-bij-betalen-energierekening/

Veelgestelde vragen over het prijsplafond (vervolg)

Voor gas betaal je tot 1.200 m3 gas 1,45 euro per kuub gas.  Voor stroom betaal je tot 2.900 kWh 0,40 euro per kWh. Die prijs is door de overheid bepaald en is inclusief btw en energiebelastingen. Verbruik je méér energie en ga je dus over die grens heen? Dan betaal je hiervoor de prijs van je energiecontract met vaste of variabele prijzen.  

Het prijsplafond geldt alleen als de prijzen van je vaste of variabele energiecontract hoger zijn dan de prijzen van het prijsplafond. Het prijsplafond is dus ook van toepassing als je een vast contract hebt bij ons. Let op: het prijsplafond maakt pas verschil als de vaste prijs die je hebt afgesloten hoger is dan 0,40 euro per kWh voor stroom en 1,45 euro per kuub voor gas. 

 

Nee. De prijzen voor stroom en gas van het prijsplafond zijn lager dan de huidige marktprijzen. Daardoor betalen wij meer voor de energie die verbruikt wordt tegen prijsplafondprijzen dan we er voor in rekening kunnen brengen. De overheid legt het verschil bij zodat wij er geen verlies op maken. We maken dus geen extra winst door het prijsplafond, de overheid voorkomt alleen dat wij verlies lijden.

Tot 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom betaal je vanaf 1 januari 2023 maximaal de prijsplafondprijs. Als de actuele prijzen van je energiecontract lager zijn dan de prijsplafondprijzen, dan betaal je de actuele prijs van je energiecontract. Dat geldt dus ook als de variabele prijzen volgend jaar onder de prijsplafondprijs komen te liggen. Of dat ook gebeurt is nu nog niet te zeggen.

Nee, we passen niet tussentijds je maandelijkse termijnbedrag aan. Zoals elk jaar wordt op de jaarnota je termijnbedrag wel aangepast aan de actuele situatie. In dit geval je verbruik van het afgelopen jaar en de geldende overheidsmaatregelen.  Als je dat wilt kun je wel zélf tussentijds je termijnbedrag naar boven of beneden aanpassen in MijnDELTA. We adviseren je echter om daarmee te wachten. Op dit moment zijn nog lang niet alle details van de prijsplafonds voor gas en stroom bekend, dus we kunnen nu ook nog niet vertellen wat dit voor jouw persoonlijke situatie betekent. Ook zijn de netbeheerkosten voor 2023 nog niet bekendgemaakt. 

We adviseren je daarmee te wachten. Op dit moment zijn nog lang niet alle details van de prijsplafonds bekend, dus we kunnen nu ook nog niet vertellen wat het voor jouw persoonlijke situatie betekent.

Dan betaal je de prijs van je vaste of variabele energiecontract. Het prijsplafond zorgt ervoor dat energie betaalbaar blijft. Een prijs onder het prijsplafond betekent dat het volgens de overheid al betaalbaar is.  

Per 1 januari 2023 gaat hoogstwaarschijnlijk de energiebelasting weer omhoog en gaat ook de btw terug van 9% naar 21%. Het prijsplafond gaat per 1 januari 2023 in om de prijsstijgingen te dempen.

Als je in 2023 overstapt of verhuist, maken we een eindnota  voor je. Dan wordt jouw verbruik in 2023 tot en met de einddatum van je contract opgeteld en tegen het opgetelde verbruik van het prijsplafond afgezet. Het prijsplafond heeft elke maand een eigen maximaal verbruik, zodat deze afrekening gemaakt kan worden. Zie ook de het antwoord op de vraag “Wat is het verbruiksplafond per maand.” 

 Voorbeeld 

Stel, je verhuist op 15 juli en krijgt dan je eindnota. We kijken of je tussen 1 januari t/m 15 juli onder het maximale verbruik van het prijsplafond voor die periode bent gebleven. 

Is dat het geval, dan geldt voor je volledige verbruik het prijsplafond. Heb je toch meer energie verbruikt, dan betaal je daarvoor de prijs van je vaste of variabele contract als die prijs boven de prijsplafondprijs van 0,40 euro per kWh of 1,45 euro per kuub ligt.  

Na deze eindnota of jaarnota begint een nieuwe verrekenperiode. Die duurt t/m 31 december 2023: de einddatum van het prijsplafond. 

Om tijdens het jaar een afrekening te kunnen maken, is het totale prijsplafondverbruik van 2.900 kWh stroom en 1.200 kuub gas verdeeld over de maanden van 2023. Iedere maand heeft een eigen maximaal prijsplafondverbruik. De hoogte verschilt per maand. Want in januari verbruiken we bijvoorbeeld meer gas dan in de zomer.  
 
Een voorbeeld:  
Je krijgt op 15 juli je jaarafrekening. We kijken dan of je tussen 1 januari t/m 15 juli onder het maximale prijsplafondverbruik bent gebleven dat hoort bij die periode. Is dat het geval, dan geldt voor je volledige verbruik het prijsplafond. Heb je meer energie verbruikt, dan betaal je voor het stukje meerverbruik de prijs van je vaste of variabele contract.  

Na de jaarafrekening begint een nieuwe verrekenperiode. Die duurt t/m 31 december 2023: de einddatum van het prijsplafond.  

Hoe wordt de prijsplafond vergoeding berekend?

Het prijsplafond geldt tot een maximumverbruik: 2900 kWh voor stroom en 1200 kuub voor gas. Daarboven betaal je de prijs van je energiecontract. Het prijsplafond voor 1 m3 gas is 1,45 euro. Voor 1 kWh stroom is dat € 0,40, inclusief btw en energiebelastingen. 

De prijs van je energiecontract kan, bij een variabel contract, meerdere keren per jaar veranderen. Daarom berekenen we bij de jaarafrekening een (gewogen) gemiddeld contractprijs. Daarbij wegen we zowel je prijzen als het verbruik in die periode mee.  

Blijft je gemiddelde contractprijs van je vaste of variabele contract onder het prijsplafond, dan geldt het prijsplafond niet. Komt je gemiddelde gewogen contractprijs boven het prijsplafond, dan je krijg het verschil als vergoeding op je jaarafrekening.  

Bekijk het rekenvoorbeeld voor de volgende situatie:

 

Rekenvoorbeeld

Je hebt een contract voor gas. De jaarafrekening ontvang je in dit voorbeeld op 15 april. Het verbruiksplafond tussen 1 januari en 15 april is 620 m3. Je verbruik was 500 m3 gas. Op 1 april was er prijswijziging.

  • Van 1 januari t/m 31 maart was je contractprijs  3,30 euro per m3. Je verbruikte in deze periode 400 m3 gas.   
  • Van 1 april t/m 15 april was je contractprijs  1,40 euro per m3. In deze periode verbruikte je 100 m3 gas.  
  • Je leveringskosten voor gas waren in deze periode in totaal 1.460 euro 
    (400 x 3,30 euro + 100 x 1,40 euro = 1.460 euro)  

Je gemiddelde prijs berekenen we door de kosten te delen door het verbruik. Dat komt uit op 2,92 euro per m3 gas. (1.460 euro / 500 = 2,92 euro). Je gemiddelde contractprijs was dus 1,47 euro hoger dan het prijsplafond (2,92 euro - 1,45 euro).  

Je verbruik was 500 m3. Dit ligt onder het verbruiksplafond voor deze periode (620 m3). Voor je hele verbruik heb je dus recht op de plafondprijs.  Je kosten komen met het prijsplafond uit op  725 euro (500 x 1,45 euro = 725 euro). Dat is  735 euro minder dan wanneer je je contractprijs had betaald (1.460 euro – 725 euro = 735 euro).  

Wat is het maximale prijsplafondverbruik per maand?  

Hiernaast zie je de maximale verbruiken binnen het prijsplafond per maand voor stroom en gas, zowel in percentages van het totaal als in kWh en kuub. 

Zit je boven dit verbruik? Probeer dan te besparen op je energieverbruik. Op deze pagina geven we je tips om energie te besparen, zowel tips die niets kosten (maar wel direct resultaat geven) als tips die een kleine of grotere investering vragen 

In de tabel 1 zie je de stroom in % en de kWh per maand. In tabel 2 zie je het gas in % en m3 per maand.

tabel 1

tabel 1

tabel 2

tabel 2

Wat kan ik doen om onder het verbruiksplafond te blijven?  

In MijnDELTA kun je zien hoeveel je verbruikt. Dit kun je dan vergelijken met de maximale verbruiken van het energieplafond per maand in tabel 3.

Zit je boven dit verbruik? Probeer dan te besparen op je energieverbruik. Op onze duurzame oplossingen pagina  geven we je tips om energie te besparen, zowel tips die niets kosten (maar wel direct resultaat geven) als tips die een kleine of grotere investering vragen.

tabel 3

tabel 3

1.300 euro compensatie voor huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen extra steun om de hoge energieprijzen te compenseren: een energietoeslag van ongeveer 1.300 euro. Mensen die maximaal 1.310,05 euro (alleenstaande) of 1.871,50 euro (samenwonend) per maand verdienen, hebben recht op de energietoeslag van ongeveer 1.300 euro. Die wordt in 2023, net als in 2022, via je gemeente uitbetaald. Je kunt daarvoor dus niet bij DELTA terecht.

Veelgestelde vragen over extra maatregel huishouden laag inkomen

De energietoeslag kan aangevraagd worden via de gemeente. Voor meer informatie, bekijk de site van de overheid. 

Studenten komen niet in aanmerking voor de energietoeslag van ongeveer 1.300 euro. Studenten die in ernstige financiële problemen komen of dreigen te komen door de sterk stijgende energieprijzen, kunnen wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. 

 

 

Vaste korting van 190 euro in november en december 2022

Om de hoge energiekosten van dit moment te compenseren krijg je in november en december 2022 190 euro korting op je energienota. Dat is door de overheid zo bepaald en wij betalen die korting aan jou uit.

Heb je de uitbetaling over november nog niet ontvangen van ons? Dan kan het zijn dat je woning onterecht niet als locatie met woon- of verblijfsfunctie bij ons bekend staat. Vul dan dit formulier in en stuur deze naar info@deltaenergie.nl of per post naar ons op. Wij beoordelen dan je aanvraag en maken – als de woon- en verblijfsfunctie onterecht niet goed stond – alsnog de 190 euro naar je over.

Veelgestelde vragen over de 190 euro korting

Het kan zijn dat je woning onterecht niet als woon-of verblijfsfunctie bij ons is aangemeld. Download dan hier het formulier en vul de verklaring woon- of verblijfsfunctie in en stuur deze per post of email naar ons terug.

 

Wij betalen het bedrag van 190 euro over november uiterlijk eind november uit op het bij ons bekende rekeningnummer. De uitbetaling van de 190 euro in december gebeurt uiterlijk eind december.

Het bedrag wordt uitgekeerd op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

 

Iedereen die op 1 november en/of 1 december klant is bij DELTA Energie en een stroomaansluiting heeft voor een pand dat bedoeld is om in te wonen of in te werken. Met een pand om in te wonen of te werken bedoelen we een locatie met een verblijfsfunctie. Woonhuizen, kantoren, aula's en vakantiewoningen zijn voorbeelden van locaties met een verblijfsfunctie. Voorbeelden van locaties zonder verblijfsfunctie zijn garageboxen, trappenhuizen, parkeergarages en feesttenten.

 

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering. Je maandelijkse termijnbedrag verandert niet naar aanleiding van deze 190 euro korting.

Iedereen ontvangt de 2x 190 euro korting van de overheid. Het is bedoeld om de gestegen energiekosten te compenseren. Heb je dit geld niet nodig? Overweeg dan om het te doneren aan anderen die het harder nodig hebben of aan een goed doel, zoals de voedselbank bij jou in de buurt.

Veelgestelde vragen over de 190 euro korting (vervolg)

Heb je in december nog een openstaande nota waarvan de vervaldatum is verstreken bij ons? Dan verrekenen we de korting van december daar mee. Dit geldt niet voor lopende betalingsregelingen. Blijft er nog een bedrag over? Dan betalen we dit natuurlijk aan je uit.   
 
De 190 euro korting wordt niet met het maandelijks termijnbedrag verrekend. Jouw maandelijkse termijnbedrag verandert dus niet.    

 

Je ontvangt de korting op elke stroomaansluiting met een woon- en verblijfsfunctie. Heb je meerdere stroomaansluitingen, dan ontvang je voor elke stroomaansluiting 190 euro. De korting is niet voor aansluitingen zonder woon- en verblijfsfunctie (zoals bijvoorbeeld een garagebox).

Ja, ook met een zakelijk contract ontvang je in november en december korting. Het kortingsbedrag is vrij van btw. Kijk voor meer informatie op deze pagina met informatie over de overheidsmaatregelen voor zakelijke klanten.

 

Ja dat klopt, wij gebruiken een nieuw systeem. Daarom ziet de nota in december er anders uit.

In november heb je van ons een nota per klantnummer gehad. In december krijg je de nota vanuit een ander systeem en krijg je een nota per aansluiting. Als je meerdere aansluitingen hebt, dan krijgt je dus ook meerdere nota’s van ons.

Overheidscompensatie energiebelasting en btw 2022

De overheid heeft de gestegen energieprijzen in 2022 gecompenseerd door een daling van de energiebelasting. Voor een gemiddeld huishouden is die daling 400 euro. Dit bedrag bestaat uit twee delen:

1. 230 euro door een stijging van de ‘Vermindering Energiebelasting’ van 460 naar 690 euro. Dit bedrag krijgt iedereen.
2. Een daling van de energiebelasting op stroom. Die is afhankelijk van je verbruik. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik levert dit zo’n 170 euro op.

Dit belastingvoordeel geldt voor iedereen, ook als je nu een contract met vaste prijzen hebt dat voorlopig nog niet afloopt. De korting op de energiebelasting verrekenen we op je jaarnota.

Daarnaast heeft de overheid tijdelijk de btw op energie verlaagd van 21% naar 9%. Deze btw-verlaging ging in op 1 juli 2022 en duurt vooralsnog tot 31 december 2022. Deze tijdelijke btw-verlaging betekent dat een gemiddeld huishouden zo'n 20 euro per maand bespaart. Ook het lagere btw-tarief op energie verrekenen we op je jaarnota.