Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Uitleg jaarnota

Toelichting op je jaarnota van DELTA

Iedere klant ontvangt 1x per jaar van ons een jaarnota. Daarop staat hoeveel energie je hebt verbruikt, of je geld terugkrijgt of bijbetaalt, en wat jouw nieuwe termijnbedrag wordt. Het prijsplafond dat in 2023 gold heeft ook impact als je een jaarnota in 2024 ontvangt. Je leest hier later op de pagina meer over.

Ontvangst jaarnota

Bekijk in M​ijnDELTA wanneer jij jouw jaarnota ontvangt. Dit vind je onder mijn producten​.

Antwoorden op de meest gestelde vragen

Correctiefactor gas

Op de jaarafrekening brengen wij uw gasverbruik van het afgelopen jaar in rekening. Wij gebruiken daarvoor uw meterstanden en doen daar een correctiefactor overheen. U weet misschien dat het volume van gas groter wordt als het warmer is of als de druk lager is. Of dat de energie-inhoud van gas uit verschillende gasbronnen andere waarden heeft. Dit nemen wij mee in deze correctie zodat u betaalt voor wat u werkelijk aan gas verbruikt. Dat doen wij zo:

 • De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m3) gas. Deze waarde verschilt in Nederland en is afhankelijk waar het gas wordt afgeleverd. De netbeheerder van het landelijke gastransportnet stelt deze waarde maandelijks vast.
 • Het volume van gas is afhankelijk van de temperatuur in uw gasmeter. Als uw meter niet zelf corrigeert voor de temperatuur, dan doen wij dit met een standaardfactor.
 • Het volume van gas is ook afhankelijk van de hoogteligging van uw gasmeter. Zo ligt de provincie Limburg hoger dan Noord-Holland. Wij corrigeren dit met een standaardfactor. Heeft u in uw woning een gasaansluiting zonder gasmeter, dan wordt het verbruik vastgesteld door de regionale netbeheerder.

Gasprofiel

Voor het gasprofiel geldt dat de prijs is afhankelijk van uw verbruik en soort gasmeter. Op uw gasmeter kunt u aflezen welk type meter u heeft. Gasprofiel 1 is bij een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m³ en een gasmeter G4 of G6. Heeft u een grotere gasmeter of een hoger verbruik, dan geldt gasprofiel 2. De prijs geldt voor alle gasregio’s in Nederland.

Neem contact op met je netbeheerder als de capaciteit van de aansluiting op je jaarnota niet correct is (bijvoorbeeld 3x50A in plaats van 3x25A).

Je fysieke aansluiting en de bijbehorende netbeheerkosten vallen onder de verantwoordelijkheid van je netbeheerder. Wij factureren deze kosten namens je netbeheerder op basis van de informatie die wij hebben ontvangen. Als er iets niet klopt, kunnen wij dat niet voor je aanpassen. Dat geldt ook voor de jaarnota. Daarom vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met je netbeheerder.

De contactgegevens van je netbeheerder vind je op onze netbeheerders pagina

DELTA biedt vele manieren aan om je te helpen bij het verduurzamen van je woning. Dat is goed voor het klimaat en voor je portemonnee. Lees op onze producten & advies pagina wat voor je kunnen betekenen.

Je hebt zonnepanelen, maar er staat geen teruglevering op je jaarnota? Dat kan twee oorzaken hebben:

 • Je installatie is niet aangemeld in het Productie Installatie Register via www.energieleveren.nl. Ga naar de website en regel het alsnog.

 

 • De teruggeleverde stroom is nihil. Dat kan in de volgende situaties:
  • Er is geen (of nauwelijks) eigen opwek van stroom
  • Er is genoeg elektriciteitsvraag in huis, zodat er niks teruggeleverd wordt aan het stroomnet. De stroom die u opwekt, verbruikt u eerst in uw huis. Alleen de stroom die over is, levert u terug aan het stroomnet. Dit kan over de gemeten periode weinig of niets zijn.
  • Er hangt een conventionele meter in het pand waarbij de teruglevering terugdraait op de meter

Dat komt doordat we de stand van je slimme meter bij een nieuwe poging tóch konden uitlezen. In plaats van de door jouzelf opgenomen meterstand hebben we dus uiteindelijk de automatisch uitgelezen stand gebruikt. Zo weet je zeker dat de nota perfect overeen komt met jouw verbruik.

De energiekosten stijgen. Er zijn vele manieren waar je hulp bij kan krijgen om grip te houden op je kosten. Lees op onze hou grip op je energiekosten pagina wat we voor je kunnen betekenen.

Neem contact met ons op, zo kunnen wij kijken waarom de meterstanden in uw geval niet kloppen. Chat met ons via WhatsApp of bel ons op 0118 334 179.

De hoeveelheid warmte die uit een kubieke meter aardgas te halen valt, oftewel de verbrandingswaarde, varieert. Daarom rekenen we het gemeten verbruik met een correctiefactor om naar een ‘herleid verbruik’ op basis van de standaard: de zogenaamde ‘Groningenkwaliteit’. Ook vindt er een correctie plaats voor verschillen in temperatuur en druk. Je werkelijke verbruik kan hierdoor iets hoger of lager uitvallen. 

Je kunt altijd je termijnbedrag zelf aanpassen in MijnDELTA. Je kunt het een onbeperkt aantal keren verhogen met 100% (dus verdubbelen) of met 15% verlagen. Let op: de energiemarkt blijft in beweging en dus kan je termijnbedrag in de loop van het jaar weer verouderd zijn. Zet dus zeker ons periodiek termijnbedragadvies aan in MijnDELTA.

Oorzaken van een hoge jaarnota:

 • Je hebt meer energie verbruikt dan verwacht

Elk jaar schatten we in hoeveel energie je gaat verbruiken. Op basis hiervan berekenen we je termijnbedrag. Heb je meer verbruikt dan verwacht, bijvoorbeeld door een verandering in je gezinssamenstelling, dan was je termijnbedrag dus te laag.

 • Je bent net verhuisd

Je nieuwe huis is mogelijk minder goed geïsoleerd of een stuk groter dan je vorige woning. Hierdoor is je energieverbruik hoger. Het bedrag dat je je moet betalen is hierdoor hoger.

 • Je bent een nieuwe klant bij DELTA Energie

Als je een nieuwe klant bent dan kennen we je verbruik nog niet. Voor  het bepalen van je termijnbedrag kijken we dan naar het verbruik op je adres in jaren ervoor. Is jouw verbruik in werkelijkheid hoger, dan is het te betalen bedrag op je jaarnota daardoor hoger.  

De jaarnota uitgelegd aan de hand van een voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van een jaarnota. Je eigen jaarnota vind je in MijnDELTA.

Hoe wordt de prijsplafondvergoeding berekend voor mijn jaarnota?

Het prijsplafond dat in 2023 gold heeft impact op de jaarnota die je in 2024 ontvangt. We berekenen op de jaarnota van 2024 of je verbruik, vanaf de jaarnota in 2023 tot en met 31 december 2023, onder de verbruiksgrenzen van het prijsplafond is gebleven.

Bekijk de video voor meer uitleg en voorbeeldberekeningen.

Een voorbeeld:  

Je kreeg op 1 oktober 2023 je jaarnota. We keken dan of je tussen 1 januari tot 1 oktober onder het grensverbruik voor die periode was gebleven. Was dat het geval, dan gold voor je volledige verbruik het prijsplafond. Had je meer energie verbruikt, dan betaalde je voor het stukje meerverbruik je vaste of gemiddelde variabele contractprijs. Behalve als je contractprijs onder de prijs van het prijsplafond lag natuurlijk. 

Het prijsplafond gold ook van 1 oktober t/m 31 december 2023. Dat wordt meegenomen op je jaarnota van 2024.

Tip: dubbel klik op de video of klik op het vierkantje rechts onder om de video weer te geven op het volledige scherm.

Tip: dubbel klik op de video of klik op het vierkantje rechts onder om de video weer te geven op het volledige scherm.

De periode vanaf het moment dat je de jaarnota in 2023 ontving tot en met 31 december 2023 (einddatum prijsplafond) heeft impact op de jaarnota die je in 2024 ontvangt.

De totale verbruiksgrenzen van het prijsplafond in 2023 waren 2.900 kWh voor stroom en 1.200 kuub voor gas. Iedere maand had echter z'n eigen grensverbruik. De hoogte daarvan verschilde dus per maand omdat we in de zomer veel minder energie verbruiken dan in de winter.

Als je in een maand minder verbruikte dan de verbruiksgrens in die maand, dan nam je het restant mee als tegoed voor andere maanden die binnen de berekenperiode van je jaarnota vielen. Kwam je verbruik in een bepaalde maand boven de verbruiksgrens uit, dan was het goed om in andere maanden wat minder te verbruiken.

Binnen de periode tot aan je jaarnota mocht je tegoeden of tekorten met elkaar verrekenen. Verbruikte je in totaal meer dan de verbruiksgrenzen, dan betaalde je voor het deel van je energieverbruik dat hoger was dan de verbruiksgrens de prijs van je energiecontract.

Na je jaarnota start een nieuwe periode. Opgebouwde tegoeden van daarvoor gelden niet meer, je startte dan weer volledig opnieuw voor de resterende maanden van 2023. Had je in 2023 nog een energiecontract met vaste prijzen die lager waren dan de prijsplafondprijzen? Dan betaal je gewoon jouw lagere contractprijs en betaal je nog minder dan de prijsplafondprijzen.

Meer weten over het prijsplafond? Ga dan naar onze speciale pagina.

Antwoorden op de meest gestelde vragen over de jaarnota en het prijsplafond:

Heb je geen slimme meter of ons geen toestemming gegeven om je meterstanden uit te lezen? Dan ontving je eind december 2022 een e-mail of brief waarin we vroegen je meterstanden op 31 december 2022 door te geven. Voordat je de jaarnota krijgt, vragen we dat opnieuw. Geef je ons geen meterstanden door, dan schatten we ze. Bij het maken van je jaarnota kijken we of je onder de verbruiksgrenzen bent gebleven of eroverheen ging.

Als je geen slimme meter hebt vragen we je in 2023 om drie keer je meterstanden door te geven: per 1 januari 2023, vlak voordat je je jaarnota ontvangt en per 31 december 2023. Wil je weten of je verbruik gedurende 2023 onder de verbruiksgrenzen zit? Noteer dan zelf aan het eind van elke maand je meterstanden, tel je verbruik op en vergelijk met het totale grenzverbruik over die maanden. De grensverbruiken van het prijsplafond per maand vind je op onze prijsplafondpagina.

 

Het uitgangspunt is dat er zo weinig mogelijk wisselwerking is tussen het prijsplafond en de salderingsregeling. De 2.900 kWh stroom van het prijsplafond is daarom op basis van het netto verbruik. Als je via je zonnepanelen stroom teruglevert, wordt er dus eerst gesaldeerd.

Let op: Heb je in 2023 nog een energiecontract met vaste prijzen die lager zijn dan de prijsplafondprijzen? Dan betaal je gewoon jouw lagere contractprijs voor je energieverbruik en betaal je nog minder dan de prijsplafondprijzen.

De periodes waarbinnen we de saldering toepassen zijn gelijk aan de periodes waarin we het prijsplafond toepassen bij het opstellen van je jaarnota. Zowel op je jaarnota van 2023 als die van 2024 heeft dit impact. Op deze pagina leggen we je alles uit over teruglevering en salderen.

Voorbeeldsituaties

Situatie 1.

Als je in de periode van 1 januari 2023 tot je jaarnota op 1 juni 2023 1.000 kWh teruglevert en 1.500 kWh verbruikt, dan is de netto afname 500 kWh. De verbruiksgrens van het prijsplafond vanaf 1 januari tot en met 31 mei is in totaal 1.275 kWh. Je netto afname valt daarmee volledig binnen het prijsplafond.
 
Situatie 2:

Als je in de periode van 1 januari 2023 tot je jaarnota op 1 juni 2023 2000 kWh teruglevert en 1.500 kWh verbruikt, is er sprake is van 500 kWh netto teruglevering en is het prijsplafond niet van toepassing.

Situatie 3:

Als je in de periode van 1 januari 2023 tot je jaarnota op 1 juni 2023 1.000 kWh teruglevert en 3.000 kWh verbruikt, dan is je netto afname 2.000 kWh en valt er 1.275 kWh binnen de verbruiksgrens van het prijsplafond voor die periode. Hiervoor betaal je 1,275 kWh * 0,40 euro = 510 euro.  Voor de overige 725 kWh (2.000 – 1.275 kWh) betaal je de prijs van je contract.

Ben je benieuwd hoe de jaarnota er uit ziet? Download een voorbeeld van de jaarnota hier.