Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.
Lees meer over het prijsplafond in 2023.

Dit doet de overheid

om je zakelijke energienota betaalbaar te houden

Hoe houdt de overheid je energienota betaalbaar?

Laatste update: 6-12-2022. We werken deze pagina bij als er nieuwe informatie is.

De overheid springt bij om jouw energienota betaalbaar te houden. Er zijn voor 2023 een aantal maatregelen aangekondigd die de komende tijd nog verder uitgewerkt worden. Het gaat om deze maatregelen: 

Prijsplafond energie (2023)
Tegemoetkoming Energie-intensief MKB, TEK (2023)
Vaste korting van 190 euro in november en december (2022)
- Lagere energiebelasting (2022)
- Lees hier wat u zelf kunt doen om meer grip te krijgen op je energiekosten

*Alle informatie over de overheidsmaatregelen, zoals het prijsplafond en energiebelastingen, is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Prijsplafond energie

Vanaf 1 januari 2023 voert de overheid tijdelijk zogenaamde 'prijsplafonds' in voor energie. Tot een bepaald verbruik betaal je dan een lagere prijs voor stroom en gas. Die prijs geldt voor iedereen. 

Tot 1.200 kuub gas betaal je 1,45 euro per kuub gas en tot 2.900 kWh stroom betaal je 0,40 euro per kWh stroom. Kom je met je energieverbruik boven de verbruiksgrens van het prijsplafond? Dan betaal je voor de stroom en het gas dat je méér verbruikt dan de plafondgrens gewoon de actuele prijzen van je energiecontract.

Wil je weten wat het prijsplafond voor jou betekent? 

Veelgestelde vragen over het prijsplafond

Het prijsplafond geldt per 1 januari 2023 voor iedereen met een kleinverbruikaansluiting voor stroom en/of gas voor een pand dat bedoeld is om in te wonen, werken of verblijven. Daarmee bedoelen we een locatie met een verblijfsfunctie. Woonhuizen, kantoren, aula's en vakantiewoningen zijn voorbeelden van locaties met een verblijfsfunctie. Voorbeelden van locaties zonder verblijfsfunctie zijn garageboxen, trappenhuizen, parkeergarages en feesttenten. Het prijsplafond geldt zowel voor huishoudens als bedrijven.  
 
Het prijsplafond geldt alleen als de prijzen van je vaste of variabele energiecontract hoger zijn dan de prijzen van het prijsplafond. Het prijsplafond is dus ook van toepassing als je een vast contract hebt bij ons. Let op: het prijsplafond maakt pas verschil als de vaste prijs die u heeft afgesloten hoger is dan 0,40 euro per kWh voor stroom en 1,45 euro per kuub voor gas. Deze bedragen zijn inclusief btw en energiebelastingen.  

Het prijsplafond gaat op 1 januari 2023 in. De overheid en energieleveranciers hebben even nodig om dit allemaal goed te regelen. Het gaat namelijk om een oplossing die moet passen voor 7,5 miljoen huishoudens. Dat is een flinke klus waar we met z’n allen hard aan werken.

 

Het prijsplafond geldt per 1 januari 2023 voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting en een verblijfsfunctie, bedoeld om te wonen, werken of verblijven. Het prijsplafond geldt alleen als de prijzen van uw energiecontract hoger zijn dan de prijzen van het prijsplafond.

Het prijsplafond gaat op 1 januari 2023 in. De overheid en energieleveranciers hebben even nodig om dit allemaal goed te regelen. Het gaat namelijk om een oplossing die moet passen voor 7,5 miljoen huishoudens. Dat is een flinke klus waar we met z’n allen hard aan werken.

 

Ja, als je ondernemer bent en een kleinverbruikaansluiting hebt, dan geldt het prijsplafond ook voor jou. Een kleinverbruikaansluiting voor stroom is maximaal 3×80 ampère. Bij een gasaansluiting ligt die grens op G40. 
 
Twijfel je? Als je elke maand een voorschotbedrag betaald en 1 keer per jaar een eindnota krijgt van ons dan kun je er vanuit gaan dat je een kleinverbruikaansluiting hebt.  
 
Het prijsplafond geldt alleen als de prijzen van je vaste of variabele energiecontract hoger zijn dan de prijzen van het prijsplafond. Het prijsplafond is dus ook van toepassing als je een vast contract hebt bij ons. Let op: het prijsplafond maakt pas verschil als de vaste prijs die je hebt afgesloten hoger is dan 0,40 euro per kWh voor stroom en 1,45 euro per kuub voor gas (deze prijzen zijn inclusief btw en energieelastingen). 

De 2.900 kWh van het prijsplafond is op basis van het nettoverbruik. Als je stroom teruglevert wordt er eerst gesaldeerd.

 

 

Dan geldt het prijsplafond niet. Over de netto teruglevering krijg je een vergoeding per kWh.

 

Dat zijn de leveringsprijzen inclusief energiebelasting 2023 en ODE 2023, met 21% btw.

Veelgestelde vragen over het prijsplafond 2

Voor gas betaalt u tot 1.200 m3 gas 1,45 euro per kuub gas.  Voor stroom betaalt u tot 2.900 kWh 0,40 euro per kWh. Die prijs is door de overheid bepaald en is inclusief btw en energiebelastingen. Verbruikt u méér energie en gaat u dus over die grens heen? Dan betaalt u hiervoor de prijs van uw energiecontract met vaste of variabele prijzen.  

Het prijsplafond geldt alleen als de prijzen van uw vaste of variabele energiecontract hoger zijn dan de prijzen van het prijsplafond. Het prijsplafond is dus ook van toepassing als u een vast contract heeft bij ons. Let op: het prijsplafond maakt pas verschil als de vaste prijs die u heeft afgesloten hoger is dan 0,40 euro per kWh voor stroom en 1,45 euro per kuub voor gas. 

 

Nee. De prijzen voor stroom en gas van het prijsplafond zijn lager dan de huidige marktprijzen. Daardoor betalen wij meer voor de energie die verbruikt wordt tegen prijsplafondprijzen dan we er voor in rekening kunnen brengen. De overheid legt het verschil bij zodat wij er geen verlies op maken. We maken dus geen extra winst door het prijsplafond, de overheid voorkomt alleen dat wij verlies lijden.

Tot 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom betaalt u vanaf 1 januari 2023 maximaal de prijsplafondprijs. Als de actuele prijzen van uw energiecontract lager zijn dan de prijsplafondprijzen, dan betaalt u de actuele prijs van uw energiecontract. Dat geldt dus ook als de variabele prijzen volgend jaar onder de prijsplafondprijs komen te liggen. Of dat ook gebeurt is nu nog niet te zeggen.

Nee, we passen niet tussentijds uw maandelijkse termijnbedrag aan. Natuurlijk wordt op de jaarnota uw termijnbedrag wel aangepast aan de actuele situatie. Als u dat wilt kunt u wel zélf uw termijnbedrag naar boven of beneden aanpassen in MijnDELTA. We adviseren u echter om daarmee te wachten. Op dit moment zijn nog lang niet alle details van de prijsplafond voor gas en stroom bekend, dus we kunnen nu ook nog niet vertellen wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent.

Ook zijn de netbeheerkosten voor 2023 nog niet bekendgemaakt. 

We adviseren u daarmee te wachten. Op dit moment zijn nog lang niet alle details van de prijsplafonds bekend, dus we kunnen nu ook nog niet vertellen wat het voor uw persoonlijke situatie betekent.

Dan betaalt u de prijs van je vaste of variabele energiecontract. Het prijsplafond zorgt ervoor dat energie betaalbaar blijft. Een prijs onder het prijsplafond betekent dat het volgens de overheid al betaalbaar is. 

Per 1 januari 2023 gaat hoogstwaarschijnlijk de energiebelasting weer omhoog en gaat ook de btw terug van 9% naar 21%. Het prijsplafond gaat per 1 januari 2023 in om de prijsstijgingen te dempen.

Tegemoetkoming Energie-intensief MKB, TEK

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

De TEK wordt nu verder uitgewerkt. Of jouw bedrijf hier ook voor in aanmerking komt weten we daarom nog niet. De voorlopige voorwaarden voor de TEK lees je in de veelgestelde vragen hieronder. We houden je op de hoogte via deze pagina. Voor actuele informatie van de overheid is deze link beschikbaar. 

Veelgestelde vragen over de TEK

Op dit moment (november 2022) zijn dit de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets
  • Uw onderneming staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (dit was 12,5% en is op 9 november aangepast naar 7%)
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

 

Aanmeldingen om in aanmerking te komen voor de TEK gaan via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. RVO gaat een automatisch aanmeldproces voor het aanvragen van een subsidievoorschot TEK  voor MKB-bedrijven realiseren. Hiervoor gaat RVO de energieleveranciers vragen om een dataset van de combinatie van KVK en bijbehorende EAN-codes. Hoe dat precies geregeld wordt is nog niet 100% duidelijk. 

Om in aanmerking te komen voor de TEK is wel al duidelijk dat de zakelijke gegevens van uw onderneming goed geregistreerd moeten staan bij ons. Dit kunt u controleren in MijnDELTA. Belangrijk om te controleren of uw KvK-Nummer goed geregistreerd staat.  Als er in MijnDELTA nog geen KvK-nummer is geregistreerd dan kan dit worden toegevoegd door “Wijzig bedrijfsgegevens” te kiezen. Als er een verkeerd KvK-nummer is geregistreerd dan kunt u dit niet zelf wijzigen. Dit kunt u regelen via onze klantenservice.

 

 

Vaste korting van 190 euro in november en december 2022

Om de hoge energiekosten van dit moment te compenseren krijgt u in november (en als je klant bij ons blijft, ook in december) van dit jaar 190 euro korting op je energienota. Dat is door de overheid zo bepaald en wij betalen die korting aan jou uit.

Heb je de uitbetaling over november nog niet ontvangen van ons? Dan kan het zijn dat de woning onterecht niet als locatie met woon- of verblijfsfunctie bij ons bekend staat. Vul dan dit formulier in en stuur deze naar info@deltaenergie.nl of per post naar ons op. Wij beoordelen dan de aanvraag en maken – als de woon- en verblijfsfunctie onterecht niet goed stond – alsnog de 190 euro naar u over.

Veelgestelde vragen over de 190 euro korting

Het kan zijn dat je woning onterecht niet als woon-of verblijfsfunctie bij ons is aangemeld. Download dan hier het formulier en vul de verklaring woon- of verblijfsfunctie in en stuur deze per post of email naar ons terug.

 

 

Wij betalen het bedrag van 190 euro over november uiterlijk eind november uit op het bij ons bekende rekeningnummer. De uitbetaling van de 190 euro in december gebeurt uiterlijk eind december.

Het bedrag wordt uitgekeerd op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het kan zijn dat op de nota met 190 euro korting nog een oud rekeningnummer vermeld staat. Dit rekeningnummer gebruiken we niet.

Iedereen die op 1 november en/of 1 december klant is bij DELTA Energie en een kleinverbruikaansluiting heeft voor elektriciteit heeft voor een pand dat bedoeld is om in te wonen of in te werken.

 

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering. Uw maandelijkse termijnbedrag verandert niet naar aanleiding van deze 190 euro korting.

 

Iedereen ontvangt de 2x 190 euro korting van de overheid. Het is bedoeld om de gestegen energiekosten te compenseren. Heeft u dit geld niet nodig? Overweeg dan om het te doneren aan anderen die het harder nodig hebben of aan een goed doel, zoals de voedselbank bij u in de buurt.

De korting van november krijgt u sowieso uitbetaald. Die verrekenen we niet met nog openstaande vorderingen.  

Bent u op 1 december 2022 nog klant bij DELTA en heeft u in december nog een openstaande nota waarvan de vervaldatum is verstreken bij ons? Dan verrekenen we de korting van december daar wel mee. Dit geldt niet voor lopende betalingsregelingen. Blijft er nog een bedrag over? Dan betalen we dit natuurlijk aan u uit.   

Deze 190 euro korting wordt niet met het maandelijks termijnbedrag verrekend. Uw maandelijkse termijnbedrag verandert dus niet.   

In november heeft u van ons een nota per klantnummer gehad. In december krijgt u de nota vanuit een ander systeem en krijgt u een factuur per aansluiting. Als u meerdere aansluitingen heeft dan krijgt u dus ook meerdere nota’s van ons.

 

Ja dat klopt, wij gebruiken een nieuw systeem. Daarom ziet de nota in december er anders uit.

Overheidscompensatie energiebelasting en btw 2022

De overheid heeft de gestegen energieprijzen in 2022 gecompenseerd door een daling van de energiebelasting. Dit bedrag bestaat uit twee delen:

1. 230 euro door een stijging van de ‘Vermindering Energiebelasting’ van 460 naar 690 euro. Dit bedrag krijgt iedereen.
2. Een daling van de energiebelasting op stroom. Die is afhankelijk van je verbruik.

Dit belastingvoordeel geldt voor iedereen, ook als je nu een contract met vaste prijzen heeft dat voorlopig nog niet afloopt. De korting op de energiebelasting verrekenen we op je jaarnota.

Daarnaast heeft de overheid tijdelijk de btw op energie verlaagd van 21% naar 9%. Deze btw-verlaging ging in op 1 juli 2022 en duurt vooralsnog tot 31 december 2022.