Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Terugleveren en salderen

Wat is het en wat levert het op?

Alles weten over teruglevering en saldering?

Als je zonnepanelen hebt maak je automatisch gebruik van de salderingsregeling. Dat is in feite een subsidieregeling die de overheid heeft ingesteld om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Op deze pagina leggen we je uit wat de salderingsregeling is. Maar ook hoe salderen werkt en wat de verschillende begrippen betekenen die met zonnepanelen te maken hebben.

 

Belangrijke begrippen

We beginnen met uitleg van een paar belangrijke begrippen. Sommige begrippen worden namelijk nogal eens door elkaar gehaald en dat maakt het onnodig ingewikkeld.

Opgewekte stroom: alle stroom die je met zonnepanelen opwekt. De hoeveelheid opgewekte stroom volg je vaak met een app die bij je omvormer hoort.

Teruggeleverde stroom: stroom die je met zonnepanelen opwekt en die je niet direct zelf binnenshuis verbruikt, lever je terug aan het stroomnet. Omdat je altijd stroom direct verbruikt (gemiddeld circa 30% van de stroom die je opwekt), lever je altijd minder stroom aan het net terug dan je opwekt. De hoeveelheid teruggeleverde stroom volg je in MijnDELTA of de DELTA Energie App.

Salderen: het op je jaarnota wegstrepen van stroom die je van het stroomnet afneemt tegen stroom die je aan het stroomnet teruglevert. Dit doen we op jaarbasis. 

Netto terugleveren: je levert netto terug als de hoeveelheid stroom die je aan het stroomnet teruglevert hoger is dan de hoeveelheid stroom die je van het stroomnet afneemt.

Netto terugleververgoeding: de vergoeding per kWh die je krijgt voor dat deel van de stroom die je netto teruglevert. Of met andere woorden: voor de stroom die je méér teruglevert dan dat je van het stroomnet afneemt.

Vaste terugleverkosten: vaste terugleverkosten brengt DELTA Energie in rekening over de totale hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het stroomnet. Deze kosten staan los van de salderingsregeling en de netto terugleververgoeding. Bekijk de pagina over vaste terugleverkosten.

 

Video: terugleveren en salderen

In deze video leggen we met animaties eenvoudig de volgende
dingen uit:

 • het begrip terugleveren
 • het verschil tussen stroom produceren en stroom terugleveren
 • het begrip salderen
 • hoe salderen precies werkt en welk deel van je stroomverbruik je mag salderen

Hoe werkt salderen?

De stroom die je van het stroomnet afneemt, wegstrepen tegen de stroom die je aan het stroomnet teruglevert. Dat is salderen. Je betaalt dus alleen nog voor de stroom die je méér van het stroomnet hebt afgenomen dan je hebt teruggeleverd.

Dat salderen geldt ook voor de energiebelasting en de btw. Daardoor krijg je dus ook energiebelasting en btw over de stroom die je teruglevert. Dat is de subsidie die de overheid je geeft voor het opwekken van je eigen groene stroom.

Salderen vindt plaats op je jaarnota over de hoeveelheid stroom die je hebt teruggeleverd en afgenomen in de periode waarop je jaarnota betrekking heeft. Je kunt maximaal de hoeveelheid stroom die je van het stroomnet afneemt wegstrepen. Lever je méér terug? Dan lever je netto terug. Voor die hoeveelheid stroom betalen we je een netto terugleververgoeding.

Hoe werkt netto terugleveren?

Als je netto teruglevert lever je meer stroom aan het stroomnet terug dan dat je er vanaf neemt. Over dat deel dat je méér teruglevert krijg je van ons een netto terugleververgoeding per kWh teruggeleverde stroom. De netto terugleververgoeding voor jouw energiecontract vind je in MijnDELTA. Ook de netto terugleververgoeding berekenen we op je jaarnota, nadat we eerst de maximale hoeveelheid teruggeleverde stroom gesaldeerd hebben. Salderen gaat altijd over een volledig jaar.

Hoe zit het met vaste terugleverkosten?

Sinds de zomer van 2024 betaal je vaste terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert aan het stroomnet. Die kosten zaten daarvoor in de stroomprijs per kWh verwerkt. Terugleverkosten staan los van salderen en netto terugleveren. Op onze pagina over vaste terugleverkosten leggen we precies uit wat vaste terugleverkosten zijn en hoe we ze bepalen.

Rekenvoorbeelden

Hieronder zie je twee rekenvoorbeelden die duidelijk maken hoe salderen werkt. Eigenlijk zijn er maar twee verschillende opties:

 • je neemt meer af dan je teruglevert
 • je levert meer terug dan je afneemt

Waarom twee voorbeelden? Omdat het wegstrepen (salderen dus) van opgewekte tegen afgenomen stroom beperkt is tot maximaal de hoeveelheid afgenomen stroom.

In beide voorbeelden geldt dat de vaste leveringskosten, de netbeheerkosten en vermindering energiebelasting vaste bedragen zijn. Ze zijn niet afhankelijk van je verbruik en teruglevering. Vaste terugleverkosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je teruglevert.

Rekenvoorbeeld 1*
Ik neem meer stroom af dan ik teruglever

 • Afgenomen: 3.150 kWh
 • Teruggeleverd: 2.199 kWh

Hier kan je de volledige teruglevering salderen omdat de afname hoger is dan de teruglevering. Je krijgt voor de 2.199 kWh teruggeleverde stroom de stroomprijs per kWh uit je energiecontract. Over de resterende 951 kWh afgenomen stroom betaal je de stroomprijs uit je energiecontract plus energiebelasting.

De totale teruglevering is 2.199 kWh. Dat valt in terugleverschaal 21, dus daar betaal je 161,90 euro vaste terugleverkosten voor. De teruglevering van 2.199 kWh heeft zo een opbrengst van 452,63 euro.

(Klik op de tabel om te vergroten)


Rekenvoorbeeld 2*
Ik lever meer stroom dan ik afneem

 • Afgenomen: 2.225 kWh
 • Teruggeleverd: 2.399 kWh

Op basis van de salderingsregeling kun je maximaal 2.225 kWh (je totale afname) salderen. Je krijgt daarvoor de stroomprijs per kWh uit je energiecontract. De resterende 174 kWh die je meer teruglevert dan je afneemt noemen we de netto teruglevering. Daarover krijg je de netto terugleververgoeding per kWh uitbetaald van 0,09 euro exclusief btw.

De totale teruglevering is 2.399 kWh. Dat valt in terugleverschaal 22, dus daar betaal je 177,30 euro vaste terugleverkosten voor. De teruglevering van 2.399 kWh heeft zo een opbrengst van 460,33 euro.

(Klik op de tabel om te vergroten)


* In deze berekeningen wordt gerekend met de prijzen van een éénjarig energiecontract met vaste prijzen van 25 april 2024, de vaste terugleverkosten vanaf 22 mei 2024, de energiebelasting en netbeheerkosten voor 2024. De netbeheerkosten zijn voor een 3x25 Ampère aansluiting bij Stedin.

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend, ze zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld. Ben je al klant en lever je terug? Als je een variabel energiecontract hebt betaal je vaste terugleverkosten vanaf 1 juli 2024. Heb je een energiecontract met vaste prijzen? Dan betaal je vaste terugleverkosten zodra je je energiecontract verlengt. Nieuwe klanten betalen die na 22 mei een energiecontract afsluiten betalen vanaf die datum vaste terugleverkosten.

Veelgestelde vragen over terugleveren

Dat verschil ontstaat doordat je een deel van de door je zonnepanelen opgewekte stroom direct verbruikt. Bijvoorbeeld als je wasmachine aan staat terwijl je zonnepanelen stroom opwekken. Je wasmachine draait dan op stroom van je zonnepanelen. Die stroom lever je dus niet terug aan het net en passeert ook je slimme meter niet.

DELTA stelt op basis van de gegevens die je slimme meter aan ons doorgeeft je jaarnota en maandelijkse verbruiksoverzicht samen. Je slimme meter geeft alleen de teruggeleverde stroom en de van het net afgenomen stroom door aan DELTA. De stroom die je met je zonnepanelen opwekt én direct verbruikt registreert je slimme meter niet.

Ook belangrijk om te weten: de jaartotalen van de teruggeleverde en afgenomen stroom die je op je jaarnota en je maandelijkse verbruiksoverzicht ziet, zijn zelden hetzelfde. Je maandelijks verbruiksoverzicht laat namelijk jaartotalen zien van 1 januari tot en met 31 december. Je jaarnota laat jaartotalen zien over de periode waarop je jaarnota betrekking heeft. Die periode is voor iedereen anders.

Om de saldering toe te kunnen passen is het nodig dat je je registreert bij energieleveren.nl.

Lees hier alles over op energieleveren.nl/faq.

Salderen met zonnepanelen, wat je teruglevert wordt verrekend

De stroom die je van het stroomnet afneemt, wegstrepen tegen de stroom die je aan het stroomnet teruglevert. Dat is salderen. Je betaalt dus alleen nog voor de stroom die je méér van het stroomnet hebt afgenomen dan je hebt teruggeleverd.

Dat salderen geldt ook voor de energiebelasting en de btw. Daardoor krijg je dus ook energiebelasting en btw over de stroom die je teruglevert. Dat is de subsidie die de overheid je geeft voor het opwekken van je eigen groene stroom.

Hieronder zie je twee rekenvoorbeelden voor de mogelijke situaties:

 • je neemt meer stroom af dan dat je teruglevert
 • je levert meer stroom terug dan dat je van het net afneemt

Waarom twee voorbeelden? Omdat het wegstrepen (salderen dus) van opgewekte tegen afgenomen stroom alleen is toegestaan tot maximaal de hoeveelheid afgenomen stroom.

Rekenvoorbeeld 1
Ik neem meer stroom af dan ik teruglever


In dit voorbeeld neemt iemand 3.000 kWh stroom van het stroomnet af en levert 2.500 kWh aan het stroomnet terug. Je streept hier 2.500 kWh stroom weg en je houdt dan nog 500 kWh stroom over die je nog aan DELTA moet betalen. Alleen over die 500 kWh betaal je nog de leveringsprijs van DELTA, energiebelastingen en btw. De andere kosten zijn de vaste leveringskosten, de netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting (inclusief btw).

 

Rekenvoorbeeld 2
Ik lever meer stroom dan ik afneem


In dit voorbeeld neemt iemand 2.000 kWh stroom van het stroomnet af en levert 3.500 kWh aan het stroomnet terug. Je kunt hier maximaal 2.000 kWh tegen elkaar wegstrepen (salderen).

Over de overige 1.500 kWh teruggeleverde stroom krijg je geen subsidie (in de vorm van energiebelastingen en btw) van de overheid meer.

 

 

 

Rekenvoorbeeld 1


In dit voorbeeld neemt iemand 3.000 kWh stroom van het stroomnet af en levert 2.500 kWh aan het stroomnet terug. Je streept hier 2.500 kWh stroom weg en je houdt dan nog 500 kWh stroom over die je nog aan DELTA moet betalen. Alleen over die 500 kWh betaal je nog de leveringsprijs van DELTA, energiebelastingen en btw.
Rekenvoorbeeld 2


In dit voorbeeld neemt iemand 2.000 kWh stroom van het stroomnet af en levert 3.500 kWh aan het stroomnet terug. Je kunt hier maximaal 2.000 kWh tegen elkaar wegstrepen (salderen).

Over de overige 1.500 kWh teruggeleverde stroom krijg je geen subsidie (in de vorm van energiebelastingen en btw) van de overheid meer, maar alleen een vaste netto terugleververgoeding van 0,09 euro per kWh.

Die vaste netto terugleververgoeding geldt voor nieuwe vaste contracten die afgesloten zijn vanaf 1 april 2023 en voor contracten met variabele prijzen vanaf 1 juli 2023.