Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Tussentijdse verrekening kabelabonnement

Wat je moet weten

Helder uitgelegd: de tussentijdse verrekening

Alle digitale producten van DELTA op één nota. Dat is wel zo overzichtelijk. Dat betekent dat je kabelabonnement (TV Basis) van je energienota verdwijnt en dat kabel vanaf 1 december door DELTA Fiber Nederland gefactureerd wordt.

Tussentijdse verrekening

Om de aanpassing in de facturatie van je kabelabonnement soepel te laten verlopen is een tussentijdse verrekening nodig. Je hebt daarover een bericht van DELTA Energie ontvangen. Het kan zijn dat je een klein bedrag moet betalen of terugkrijgt. Dat heeft de volgende reden:

  • Je kabelabonnement werd tot nu toe meestal niet op de 1e van de maand in rekening gebracht, maar op een bepaalde dag gedurende de maand. Het aantal dagen verschil tussen 1 november en je laatste factuurdatum zorgt ervoor dat je een klein bedrag bij moet betalen of terugkrijgt.

Deze tussentijdse verrekening is administratief noodzakelijk maar zorgt ervoor dat je onderaan de streep precies betaalt voor je kabelabonnement wat je moet betalen en geen cent meer. We leggen de belangrijkste onderdelen van deze tussentijdse nota hieronder uit.

Deze tussentijdse verrekening is administratief noodzakelijk. We lichten de redenen en belangrijkste onderdelen van de tussentijdse verrekening op deze pagina toe.

Deze tussentijdse verrekening is administratief noodzakelijk. We lichten de redenen en belangrijkste onderdelen van de tussentijdse verrekening op deze pagina toe.

Eindnota

Hier vatten we kort voor je samen hoeveel je moet betalen of hoeveel je terug krijgt. Deze tussentijdse verrekening geldt voor de periode die in de blauwe balk staat.

De 1e datum is de eerste dag na de datum waarop je laatste jaarnota voor energie en/of kabel betrekking had. De 2e datum is 30 november 2019, de dag voordat de facturatie van je kabelabonnement wordt overgenomen door DELTA Fiber Nederland.

De totale werkelijke kosten zijn de exacte kosten voor je kabelabonnement volgens de geldende tarieven.

De totaal in rekening gebrachte maandelijkse termijnbedragen is de som van het aantal maanden waarop deze eenmalige verrekening betrekking heeft x 23 euro.

Indien u automatische incasso heeft, wordt het bedrag medio december van je rekening afgeschreven of op je rekening bijgeschreven.

Uw contractgegevens

Hier tonen we de periode waarover de tussentijdse verrekening plaats vindt.

De startdatum is de eerste dag na de datum waarop je laatste jaarnota betrekking had.
De einddatum is 30 november 2019, de dag voordat de facturatie van je kabelabonnement overgenomen wordt door DELTA Fiber Nederland.

Specificatie van uw werkelijke kosten

Hier tonen we de werkelijke kosten die gelden voor je kabelabonnement.

De totale werkelijke kosten komen overeen met de totale werkelijke kosten op het 1e blad van je tussentijdse verrekening. De kosten worden per dag berekend. Je kabelabonnement werd tot nu toe meestal niet op de 1e van de maand in rekening gebracht, maar op een bepaalde dag gedurende de maand. Het aantal dagen verschil tussen 1 november en je laatste betaling zorgt ervoor dat je een klein bedrag bij moet betalen of terugkrijgt.

De maandprijs van je kabelabonnement vanaf 1 juli 2019 is 23 euro (incl. BTW). Op je nota zie je de dagprijs van € 0,6249292 (excl. BTW).
De btw wordt apart berekend en staat op de tweede regel.

In rekening gebrachte maandelijkse termijnbedragen

Hier tonen we de maandbedragen die over de genoemde periode aan jou in rekening zijn gebracht.

We ronden het maandelijkse termijnbedrag altijd op hele euro’s af. Daardoor zijn deze bedragen lager dan de werkelijke maandelijkse kosten. Dit is vanaf 1 juli 2019 23 euro.

Veel gegeven antwoorden over de eindnota

Waarom heb ik een tussentijdse verrekening (eindnota) voor kabel ontvangen?

Vanaf 1 december wordt je kabelabonnement (TV basis) door DELTA Fiber Nederland gefactureerd. Om de aanpassing in de facturatie van je kabelabonnement soepel te laten verlopen, is een tussentijdse verrekening nodig.

Waarom moet ik bijbetalen of krijg ik geld terug op de eindnota voor kabel?

Er zijn verschillende redenen waarom je bij moet betalen of geld terug krijgt:

1) Je kabelabonnement werd tot nu toe meestal niet op de 1e van de maand in rekening gebracht, maar op een bepaalde dag gedurende de maand. Het aantal dagen verschil tussen 1 december en je laatste notadatum zorgt ervoor dat je een klein bedrag bij moet betalen of terugkrijgt.

2) Tot 1 juli 2019 waren de maandelijkse kosten voor je kabelabonnement 21,50 euro. Omdat we je maandbedrag altijd afronden op hele euro’s brachten we maandelijks 21 euro in rekening. Het maandelijks verschil van 0,50 euro verrekenden we altijd op je jaarnota voor energie en/of kabel. Heb je nog geen jaarnota ontvangen waarbij kabel is afgerekend tot 1 juli, dan verrekenen we het verschil nu eenmalig via een tussentijdse verrekening.

3) Vanaf 1 juli 2019 bedragen de kosten voor je kabelabonnement 23 euro per maand. Heb je nog geen jaarnota ontvangen waarbij kabel is afgerekend na 1 juli, dan betaalde je over de afgelopen maanden 21 euro. Dit omdat deze prijsaanpassing nog niet was doorgevoerd in je maandbedrag. Het verschil verwerken we ook in de tussentijdse verrekening.

Waarom krijg ik een nota van DELTA Fiber Nederland voor kabel?

Per 1 december 2019 brengt DELTA Fiber Nederland je kabelabonnement in rekening. Zo is er een duidelijk onderscheid in de facturatie van energie (stroom en gas), en de facturatie van digitale diensten (internet, tv en bellen).

Wanneer ontvang ik mijn te veel betaalde bedrag voor kabel terug?

Dit bedrag storten we binnen 3 weken op je rekening. Vanwege de feestdagen kan het iets langer duren voordat het bedrag daadwerkelijk op je rekening is bijgeschreven. Als je nog openstaande vorderingen hebt, kan er een verrekening plaatsvinden tussen de bedragen.

Wordt mijn termijnbedrag automatisch aangepast als kabel niet meer op de energienota staat?

Je termijnbedrag wordt met ingang van december verlaagd, de kabelkosten worden dan niet meer in rekening gebracht.

Waarom ontvang ik een extra nota in december?

Naast je termijnbedrag ontvang je in december een eindnota voor kabel. Omdat kabel vanaf 1 december door DELTA Fiber Nederland in rekening gebracht wordt.

Waarom gaat mijn termijnbedrag van Energie met 21 euro omlaag, en mijn abonnement bij Fiber met 23 euro omhoog?

Vanaf 1 juli 2019 zijn de kosten voor TV Basis 23 euro per maand. Voor klanten die tussen 1 juli en 1 december nog geen jaarnota hebben ontvangen, is deze prijswijziging nog niet doorgevoerd in het termijnbedrag. Dat werd altijd verwerkt na de eerstvolgende jaarnota. Nu de kabelkosten overgaan naar DELTA Fiber Nederland wordt niet meer gewerkt met een voorschotbedrag en een jaarnota, maar worden maandelijks de exacte kosten in rekening gebracht. Dat zie je terug op de nota.

Waarom is mijn termijnbedrag in december verlaagd?

Per 1 december 2019 brengt DELTA Fiber Nederland je kabelabonnement in rekening. Zo is er een duidelijk onderscheid in de facturatie van energie (stroom en gas), en de facturatie van digitale diensten (internet, tv en bellen). Hierdoor verdwijnt kabel van je energienota, en is je termijnbedrag verlaagd.