Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

DELTA Energie en de Zeeuwse natuur

Samen brengen we natuur nóg dichterbij

Wie voor DELTA MixGroen Gas kiest, kiest ook voor de Zeeuwse natuur. Want per duizend kuub verbruikt gas besteden we vijf euro aan diverse Zeeuwse natuurprojecten. Waarom we dat doen? Dat leggen we graag even uit.

Waarom geld voor de Zeeuwse natuur? Twee redenen!


1. We zijn fan van Zeeland

We zijn een Zeeuws bedrijf. Bijna al onze medewerkers wonen in Zeeland. We gaan met de hond naar het strand, maken een fietstocht over dammen en dijken of een stevige wandeling door de polder. DELTA Energie is fan van Zeeland!

2. Natuur helpt bij CO2-reductie

DELTA Energie helpt klanten bij het zetten van duurzame stappen. Zo verminderen we CO2-uitstoot. Bomen en planten slaan juist CO2 op. Hoe meer bomen en planten, hoe meer CO2 er uit de lucht gehaald wordt. Daarom zijn DELTA Energie en de Zeeuwse natuur een goede match!

De natuurprojecten die we ondersteunen hebben allemaal tot doel om meer natuur te maken, kennis over natuur te vergroten en meer mensen natuur te laten beleven. Hier lees je welke projecten we in 2024 mogelijk maken.

Bomen planten

Zeeuwse Milieufederatie, Staatsbosbeheer en Buitenfonds

DELTA Energie plant voor elk nieuw of verlengd contract van DELTA MixGroen Gas een boom in Zeeland. Want bomen slaan CO2 op. Hoe meer bomen, hoe minder CO2 in de atmosfeer. Voor het planten van bomen werken we samen met de Zeeuwse Milieufederatie, Staatsbosbeheer en Buitenfonds.

In april 2024 zijn 20.000 bomen (op basis van de afgesloten contracten in 2022 en 2023) geplant op locaties bij Biggekerke en IJzendijke. En de teller voor het plantseizoen '24/'25 loopt alweer.

Lees het nieuwsbericht over het planten van de 20.000 bomen.

Zeeuwse Milieu Federatie logo Staatsbosbeheer logo Buitenfonds logo

Oude populieren terug in Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

De populier is een bekende boom in Zeeland. Tientallen dijken staan er vol mee. Maar de van oorsprong in Zeeland voorkomende populierenvarianten komen steeds minder vaak voor. Ze worden nauwelijks meer aangeplant.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland plant daarom op diverse plekken in Zeeland oude populierensoorten. Zodat die zo kenmerkende bomen weer vaker in Zeeland te zien zijn. DELTA Energie ondersteunt dit jaar dat unieke project met een financiële bijdrage.

Stichting landschapsbeheer Zeeland logo

Lespakket onderwaternatuur basisscholen

Nationaal Park Oosterschelde

Het Nationaal Park Oosterschelde (NPO) is het grootste Nationaal Park van Nederland, maar de natuur zit voor het grootste deel onder water. NPO zoekt daarom continu naar creatieve manieren om het verhaal over de natuur in de Oosterschelde te vertellen

Daarom ontwikkelt NPO in 2024 een 'lespakket onderwaternatuur' voor basisscholen. Zodat ook in het klaslokaal de prachtige natuur onder water aan bod kan komen. Dat lespakket wordt mede mogelijk gemaakt met de bijdrage van DELTA Energie.

Stichting landschapsbeheer Zeeland logo

Zeeuwse Tuiny Bloeipakketten

IVN Natuureducatie

Een bloemenzee van origineel Zeeuwse bloemensoorten in je tuin. Dat kan met het Zeeuwse Tuiny bloeipakket. Het vergroenen van Zeeuwse achtertuinen zorgt voor meer biodiversiteit, minder hittestress en een betere verwerking van regenwater.

Omdat er een enorme oppervlakte aan tuinen is in Zeeland, ontwikkelt IVN Natuureducatie in 2024 een Zeeuws Tuiny Bloeipakket. Zodat al die Zeeuwse tuinen volgeplant kunnen worden met inheemse bloemsoorten. Dat gebeurt met een financiële bijdrage van DELTA Energie.

Stichting landschapsbeheer Zeeland logo

Nieuwe waterelementen in landschapstuin

Natuurmuseum Terra Maris

Bij natuurmuseum Terra Maris hoort een 2,5 hectare grote landschapstuin, de Hortus Zelandiae. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de installaties die de krachten van de natuurelementen wind, water en zon laten zien.

De installaties die het element water tonen worden begin 2024 volledig circulair gemaakt. Het water dat er in gebruikt wordt, wordt continu hergebruikt. De investering die daarvoor nodig is, wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van DELTA Energie.

Stichting landschapsbeheer Zeeland logo

Onze natuurprojecten in 2023

Ook in 2023 ondersteunden we onze natuurpartners bij vier interessante natuurprojecten. Hieronder lees je welke natuurprojecten we in 2023 samen met onze natuurpartners IVN Natuureducatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde en natuurmuseum Terra Maris realiseerden.

Verbeteren leefgebied huiszwaluw

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

De huiszwaluw heeft het moeilijk in Zeeland. Hij leeft in de buurt van gebouwen en bruggen. Het liefst in waterrijke gebieden want om een nest te bouwen heeft de huiszwaluw modder nodig. Er is steeds minder modder én er zijn steeds minder nestlocaties.

Daarom startte Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) in 2023 mét geld van DELTA Energie een project waarmee geschikte nestlocaties voor huiszwaluwen gezocht werden. Daar plaatste SLZ zwaluwtillen. Vervolgens volgt men het nestgedrag van zwaluwen om daarvan te leren. 

Stichting landschapsbeheer Zeeland logo

Bescherming van kustbroedvogels

Nationaal Park Oosterschelde

Op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde, het grootste Nationaal Park van Nederland, broeden in het voorjaar bontbekplevieren en strandplevieren. Vogels die heel typerend zijn voor de Zeeuwse kust. Die broedplekken staan door het toenemende toerisme onder druk.

Samen met vrijwilligers, schoolklassen en excursiebezoekers probeert Nationaal Park Oosterschelde de nesten van deze vogels te beschermen. DELTA Energie leverde in 2023 een bijdrage aan dat project.

Nationaal Park Oosterschelde logo

Meer wilde bijen op recreatieterreinen

IVN Natuureducatie

Het programma BIJenpraat van IVN Natuureducatie helpt recreatieondernemers met het bij-vriendelijk maken van hun camping, camperplaats of huisjespark. Want wilde bijen zijn belangrijk voor het vergroten van de biodiversiteit. 

Er worden inheemse plantensoorten aangepland, insectenmuren geplaatst en terreinen aangelegd die bijen aantrekken. Natuurlijk ontbreekt ook aansprekende voorlichting voor de gasten niet! DELTA Energie ondersteunde BIJenpraat in 2023 met een financiële bijdrage.

IVN natuureducatie logo

Scharrel Kids Club

Natuurmuseum Terra Maris

Kinderen hebben de toekomst. Zij moeten straks voor onze planeet zorgen. Het hangt van kinderen af of de generaties daarna ook weer een leefbare planeet hebben.

Daarom is natuureducatie superbelangrijk. Kinderen de natuur laten beleven en zich laten verwonderen over alles wat de natuur te bieden heeft. En dat is precies wat de Scharrel Kids Club van natuurmuseum Terra Maris doet. In de zomervakantie zijn er bijna iedere dag leerzame en leuke activiteiten voor kinderen, die mede mogelijk gemaakt worden door DELTA Energie.

Terra Maris logo

Onze natuurprojecten in 2022

Samen met onze natuurpartners hebben we in 2022 vier projecten uitgevoerd. De één na de ander werd een groot succes. Hieronder kijken we terug op de Zeeuwse natuurprojecten die we in 2022 samen met onze natuurpartners IVN Natuureducatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde en natuurmuseum Terra Maris realiseerden.

Voedselbosjes

IVN Natuureducatie

Natuur begint al in je eigen tuin, op je eigen balkon of in je eigen buurt. Samen met IVN Natuureducatie realiseerden we daarom Voedselbosjes bij scholen. Een Voedselbosje is een eetbare tuin van 30 m2 met 20 tot 25 soorten vaste planten, struiken en bomen.

In het bijbehorende lesprogramma leren kinderen waar voedsel vandaan komt. Ook leren ze hoe je landbouw bedrijft en hoe voeding invloed heeft op je gezondheid. Op 8 maart 2022 werden met geld van DELTA Energie twee Voedselbosjes aangeplant: in Hulst bij Kindercentrum Foxkidz Villa Reyntje en in Zierikzee bij basisschool ’t Kofschip.

IVN natuureducatie logo

Nestheuvels voor bedreigde bijensoorten

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) maakten we nestheuvels voor kwetsbare bijensoorten mogelijk. Belangrijk, want bijen houden onze voedselketen en de biodiversiteit in stand. Maar er zijn diverse bijensoorten waar het slecht mee gaat, zoals de schorzijdebij. 

Daarom legde SLZ nestheuvels aan in buitendijkse natuurgebieden bij Biervliet, langs de Westerschelde. Grote hopen zand waarin de bijen nestjes kunnen maken, een wereldprimeur! Deze nestheuvels werden in december 2021 aangelegd en al in augustus bleken er heel veel bijen in te bivakkeren. Bekijk de video voor het bewijs!

Stichting landschapsbeheer Zeeland logo

Getijdenbakken

Nationaal Park Oosterschelde

Fietsen, wandelen, zeilen, duiken en zonnebaden. Het kan allemaal op en rond de Oosterschelde. Maar de Oosterschelde is ook het grootste Nationaal Park van Nederland. Natuur en recreatie gaan er dus hand in hand.

Maar hoe maak je natuur die zich onder water bevindt, zichtbaar? Met een getijdenbak! Een betonnen bak die met hoog water onder water staat. Bij laag water kun je zien welke dieren en planten er inzitten. Mede dankzij DELTA Energie werden in 2022 vier getijdenbakken geplaatst bij Wemeldinge en twee bij Scherpenisse. Annemarie ging er kijken!

Nationaal Park Oosterschelde logo

Nieuwe borden in landschapstuin Hortus Zelandiae

Natuurmuseum Terra Maris

In Natuurmuseum Terra Maris maken jaarlijks 40.000 bezoekers kennis met de natuur in het algemeen en die van Zeeland in het bijzonder. Bij het museum hoort ook de Hortus Zelandiae, een grote landschapstuin waarin je op 2,5 hectare kennis kunt maken met alle facetten van het Zeeuwse landschap.

De bebording van deze landschapstuin was aan vervanging toe. Goede bebording is heel belangrijk want die geeft je een veel informatie over de Zeeuwse landschappen en de flora en fauna die daarin voorkomen. Met een bijdrage vanuit DELTA MixGroen Gas wordt de complete bebording van de landschapstuin in 2022 vervangen. Carolien Schaap van Terra Maris laat je de nieuwe bebording zien.

Terra Maris logo

Ontdek op deze interactieve kaart welke natuurprojecten we samen met onze natuurpartners mogelijk maakten.

Voor het realiseren van natuurprojecten in Zeeland werkt DELTA samen met een reeks van Zeeuwse natuurorganisaties:

DELTA MixGroen Gas
Bijdrage aan de Zeeuwse natuur

Mix van 2% groen gas en 98% CO2-gecompenseerd aardgas

Standaard bij 100% groene stroom uit Zeeland

Meer over DELTA MixGroen Gas

Annemarie in de Zeeuwse natuur

Met DELTA MixGroen Gas draag je bij aan het behoud van de natuur in Zeeland. Annemarie weet precies hoe dat zit en gaat daarom op stap in de Zeeuwse natuur. Ze vertelt je precies met welke organisaties DELTA een partnership heeft afgesloten en wat die organisaties doen.
Krijgt Annemarie nog een hert te zien?