Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Geschillencommissie

Heb je een klacht? Wij lossen het graag samen op

Heb je een klacht? Wij doen er alles aan om deze op te lossen. Blijft de klacht bestaan, of ben je het niet eens met een voorgestelde betalingsregeling, dan kun je dit melden bij de geschillencommissie.

De afhandeling van klachten en geschillen, en de aanwezigheid van regelingen hiervoor is bij energiebedrijven en de overheid een belangrijk aandachtspunt. DELTA Energie hecht veel waarde aan een goede afhandeling van klachten.

Een klacht

Ben je als klant van DELTA niet tevreden over de dienstverlening, dan kun je daarover op verschillende manieren een klacht indienen:

  • Via de afdeling Klantenservice: 0118 - 22 55 00 (normaal tarief)
  • Of schriftelijk: DELTA Energie, Postbus 5048, 4330 KA Middelburg

De afdeling Klantenservice behandelt de binnengekomen klachten. DELTA besteedt veel aandacht aan het juist en snel oplossen van klachten. Klachten kunnen immers ook leiden tot een optimalisering van de dienstverlening.

DELTA is aangesloten bij de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven voor consumenten, de Geschillencommissie Grootverbruikers Elektriciteit en bij de Geschillencommissie Zakelijke Klanten voor gas.

De Geschillencommissie Energie en Water

Wanneer je als consument een geschil hebt met je energiebedrijf of waterbedrijf en je komt er samen niet uit, kun je de hulp inroepen van de Geschillencommissie Energie en Water. De commissie is ingesteld door de Stichting Consumentenklachten.

Meer informatie, zoals het reglement en de hele procedure, vind je op www.sgc.nl. Op www.vewin.nl en www.energienederland.nl vind je informatie over de leden van deze verenigingen, waaronder DELTA.

Adres- en contactgegevens

Geschillencommissie Energie en Water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tel: 070-310 53 10
Fax: 070-365 88 14