Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Benaderd door andere energieleverancier

Wij behouden je graag als klant. Lees waar je op dient te letten.

De vrije energiemarkt leidt tot meer keus voor jou als klant. Daar is natuurlijk niks op tegen. Het betekent wel dat energieleveranciers je op allerlei manieren kunnen benaderen om over te stappen. Bijvoorbeeld via verkoop aan de deur of via telefonisch contact.

Wij ontvangen regelmatig reacties van klanten die ongewild zijn overgestapt naar een andere energieleverancier of argumenten krijgen voorgelegd die niet blijken te kloppen. Daarom leggen we graag aan je uit waar je op moet letten op het moment dat je een aanbod van een andere leverancier ontvangt.

Onze checklist voor wanneer je wordt benaderd

Denk allereerst om je eigen veiligheid. Vraag altijd om een legitimatie. En verstrek nooit zomaar je privé-gegevens.

De verkoper is verplicht om je te attenderen op de wettelijke regels, zoals de 14 dagen bedenktijd en de mogelijkheid om je aanmelding te annuleren. Als er door de verkoper informatie over DELTA wordt gegeven die je niet vertrouwt, kun je altijd onze klantenservice raadplegen.

 

Let dan goed op de volgende zaken, er kan namelijk een addertje onder het gras zitten:

 • Wat is de looptijd van de overeenkomst?
 • Gaat het om groene of grijze elektriciteit?
 • Gaat het om een vaste of een variabele leveringsprijs? Een variabele leveringsprijs kan verschillende keren per jaar worden aangepast en het kan zijn dat de leverancier de prijs verhoogt nadat je een contract bent aangegaan.
 • Is de prijs in- of exclusief btw?
 • Is de prijs in- of exclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE)?
 • Voor hoeveel jaar staat het tarief vast?
 • Wat gebeurt er met je contract na de looptijd?
 • Worden er extra kosten berekend als je gaat verhuizen of andere wijzigingen plaatsvinden?
 • Zijn er administratiekosten, of kosten bij betaling via acceptgiro?

Informeer goed op welk deel van je energienota een eventuele korting van toepassing is. Een leverancier kan namelijk alleen het leveringsdeel van de totale prijs bepalen. Dit is ongeveer 35% van de totale elektriciteits- of gasprijs. 

Controleer de volgende zaken goed:

 • Hoe lang is het actietarief geldig?
 • Wat ga je na de actieperiode betalen? 
 • Houd daarnaast in de gaten of het beloofde tarief daadwerkelijk in je overeenkomst is opgenomen

Veel leveranciers hanteren op prijsvergelijkingssites speciale actietarieven. Dit tarief geldt dan alleen als je jezelf via die website aanmeldt.

Er is sprake van misleiding als een energieleverancier je op basis van onjuiste of misleidende argumenten wil overhalen om klant te worden. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

Argument: DELTA heeft ons jouw gegevens verstrekt, wij werken samen met DELTA

DELTA werkt voor het werven van nieuwe klanten nooit samen met andere energieleveranciers en verstrekt jouw gegevens nooit aan derden. Je hebt onlangs wel een e-mail ontvangen om toestemming te geven voor het delen van je persoonsgegevens met DELTA Fiber Nederland. Op die manier kan je profiteren van combinatie-aanbiedingen en andere unieke voordelen die alleen DELTA kan bieden. We werken ook daarbij nooit samen met andere energieleveranciers.

Argument: je krijgt bij ons energie tegen inkoopprijs

Dit argument zegt weinig en is voor jou niet te controleren. De inkoopprijs van energie wisselt en is afhankelijk van de actuele vraag naar energie in Nederland. Ook hangt de prijs af van het aanbod vanuit bijvoorbeeld windturbines en energiecentrales.

Daarnaast wil elk bedrijf naast de inkoopprijs ook de overige kosten dekken, en worden er bijvoorbeeld hoge vaste kosten in rekening gebracht.

Argument: wanneer je overstapt naar ons, verandert er niets. Je houdt gewoon energie van DELTA

Je nieuwe energieleverancier doelt hiermee op het feit dat je bij dezelfde netbeheerder blijft. Er verandert wel degelijk wat, aangezien je klant wordt van een andere leverancier:

 • Je ontvangt je factuur van de nieuwe leverancier
 • Bij vragen neem je contact op met de klantenservice van de nieuwe leverancier
 • Je netbeheerkosten en huur voor de meters betaal je nog aan de netbeheerder. Dit verloopt via de nieuwe leverancier

Houd bij een voortijdige beëindiging van je overeenkomst voor bepaalde tijd rekening met een opzegvergoeding. Wij brengen je deze opzegvergoeding in rekening zoals vermeld in de productvoorwaarden. Lees meer op deltaenergie.nl/opzegvergoeding.

Als je ongewenst bent overgestapt naar een andere leverancier, helpen wij je graag om klant te blijven bij DELTA.

Wanneer komt een overeenkomst tot stand?

Aan het tot stand komen van een overeenkomst zijn in de wetgeving regels en eisen gesteld. Daarnaast hebben de energieleveranciers een aantal basisafspraken vastgelegd in de algemene leveringsvoorwaarden en de gedragscode.

De belangrijkste reden is: er moet een wilsovereenstemming zijn tussen jou en de leverancier. Dit houdt in dat je het aanbod van de leverancier accepteert. Wees daarom voorzichtig met het zetten van je handtekening. Als blijkt dat de leverancier belangrijke afspraken niet nakomt, of dat je niet juist bent geïnformeerd, dan kun je de overeenkomst herroepen met als reden het ontbreken van de wilsovereenstemming.

Er is overeenstemming, en je hebt spijt?

Heb je een overeenstemming bereikt, maar wil je hier vanaf? Je hebt altijd veertien kalenderdagen bedenktijd. Binnen deze veertien dagen kan je de overeenkomst ongedaan maken zonder opgave van reden. Dit doe je door de nieuwe leverancier een brief te sturen. Wij raden je aan om dit aangetekend te doen.

Ben je ingegaan op een aanbod via de telefoon, gebruik dan deze voorbeeldbrief.

Ben je ingegaan op een aanbod via de post, gebruik dan deze voorbeeldbrief.

Ben je ingegaan op een aanbod aan de deur of op straat (colportage), gebruik dan deze voorbeeldbrief.

Bedenktijd voorbij, maar nog niet overgestapt?

Het kan zijn dat je nog niks hebt gehoord van je nieuwe leverancier. Of de overstapdatum is al wel aan je doorgegeven, maar nog niet verstreken. Je kunt de overeenkomst beëindigen. Let er wel op dat de leverancier je een opzegvergoeding in rekening kan brengen als je je contract voor bepaalde tijd voortijdig opzegt. Heb je een contract voor onbepaalde tijd, dan kan je altijd kosteloos opzeggen. Je hebt dan een opzegtermijn van 30 dagen. Bel onze Klantenservice via 0118 - 22 55 00 (normaal tarief), wij geven je graag advies over de verschillende mogelijkheden.

Bedenktijd voorbij, en je bent al overgestapt?

Je kan de overeenkomst beëindigen. Let er wel op dat de leverancier je een opzegvergoeding in rekening kan brengen als je je contract voor bepaalde tijd voortijdig opzegt. Heb je een contract voor onbepaalde tijd, dan kan je altijd kosteloos opzeggen. Je hebt dan een opzegtermijn van 30 dagen. Bel onze Klantenservice via 0118 - 22 55 00 (normaal tarief); wij geven je graag advies over de verschillende mogelijkheden.

Wil je afzien van de overstap naar een andere energieleverancier? Download hier de voorbeeldbrief.