Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Je vaste energiecontract opzeggen?

Deze vergoeding betaal je aan je energieleverancier

Een vast energiecontract biedt veel voordelen. Voor jou, want je weet waar je aan toe bent en je sluit prijsstijgingen uit. Maar ook voor ons, want wij hebben de zekerheid dat we voor een langere periode energie leveren aan jou. 

Als je besluit je vaste contract eerder te beëindigen dan de afgesproken einddatum, dan vinden we dat natuurlijk erg jammer. Maar we maken het wel goed in orde. Omdat we energie voor je hebben ingekocht voor de volledige looptijd van het contract, brengen we je wel een opzegvergoeding (ook wel opzegboete) in rekening. Net zoals bij een hypotheek. De hoogte ervan is door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald en geldt voor alle energieleveranciers.

Vanaf 1 juni 2023 geldt een nieuwe opzegvergoeding, op deze pagina leggen we uit hoe we de nieuwe opzegvergoeding berekenen.

Vanaf 1 juni 2023: nieuwe opzegvergoeding

Per 1 juni 2023 veranderen de regels voor het opzeggen van een vast energiecontract. Voor ieder vast energiecontract dat je vanaf die datum afsluit, wordt het economisch verlies van de energieleverancier als opzegboete gehanteerd.

We berekenen je opzegvergoeding met deze formule:

Resterend verbruik x prijsverschil tussen je contractprijs en de actuele prijs van het referentieproduct

Hieronder leggen we je uit wat de verschillende begrippen uit de formule betekenen.

Resterend verbruik

Wij schatten in hoeveel stroom en/of gas wij bij voortzetting van het contract nog aan jou zouden hebben geleverd. De hoeveelheid stroom berekenen wij aan de hand van het meest recente bij ons bekende jaarverbruik, rekening houdend met eventuele teruglevering van zonnepanelen.

De hoeveelheid gas berekenen we op dezelfde manier. De hoeveelheden staan geregistreerd in het centraal aansluitingenregister (C-AR). Dit is een landelijk register waar netbeheerders, op basis van meterstanden, verbruiken bijhouden van alle aansluitingen van gas en stroom.

We verdelen het resterende verbruik over de resterende looptijd van het contract. Dat doen we volgens de verwachte spreiding van het verbruik (je verbruikt bijvoorbeeld in de winter veel meer gas dan in de zomer).

Prijsverschil contractprijs en referentieproduct

Deze hoeveelheid stroom en/of gas vermenigvuldigen wij met het verschil tussen de met jou afgesproken vaste prijs en de prijs van het zogenaamde referentieproduct, exclusief btw en heffingen.

De prijs van het referentieproduct is de prijs die geldt voor  nieuwe contracten van een vergelijkbaar product op het moment dat wij jouw opzegging óf de mededeling dat je overstapt van je nieuwe leverancier ontvangen.

De actuele prijs van jouw referentieproduct vind je vanaf 1 juni in MijnDELTA. Een overzicht van de oude prijzen vind je in ons prijzenarchief. Als de met jou afgesproken vaste prijs lager is dan de prijs van het referentieproduct dan betaal je geen opzegvergoeding.

Rekenvoorbeeld

Hoe ziet zo'n berekening er precies uit? Wij hebben een voorbeeld voor je uitgewerkt:

Een klant sluit per 1 juli 2023 een driejarig energiecontract af voor DELTA Groene Stroom en DELTA Gas met leveringsprijzen van 0,30 per kWh voor stroom en 1,25 per m3 voor gas excl. btw. Na 1,5 jaar, op 1 januari 2025, zijn de prijzen gedaald en wil de klant overstappen naar een goedkoper energiecontract bij een concurrent.

Dit zijn de details van het contract (prijzen excl btw en overheidsheffingen):

  • Contractprijzen: 0,30 per kWh stroom en 1,25 per m3 gas
  • Prijs referentieproduct: actuele prijs van DELTA Groene Stroom en DELTA Gas 3 jaar vast is op 1 januari 2025 0,20 per kWh stroom en 1,00 per m3 gas
  • Resterend verbruik: het contract zou nog 1,5 jaar lopen met een resterend verbruik 3.600 kWh en 1.800 m3

Opzegvergoeding = resterend verbruik x  (contractprijs - de actuele prijs van het referentieproduct)

  • Stroom: 3.600 kWh x (0,30 – 0,20 = 0,10) = 360 euro
  • Gas: 1.800 m3 x (1,25 – 1,00 = 0,25) = 450 euro

De klant zou 810 euro aan opzegvergoeding moeten betalen aan de energieleverancier.

Aan het getoonde rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.

Tot 1 juni 2023: vaste opzegvergoeding

Voor vaste energiecontracten die vóór 1 juni 2023 zijn afgesloten (tekendatum vóór 1 juni), geldt een vaste opzegvergoeding. De hoogte is afhankelijk van de resterende looptijd.

Zeg je zowel stroom als gas op? Dan geldt de opzegvergoeding hiernaast voor beide producten. Doe dan het bedrag keer twee.

Resterende looptijd contract

Hoogte opzegvergoeding

Korter dan 1,5 jaar 50 euro per product
1,5 tot 2 jaar 75 euro per product
2 tot 2,5 jaar 100 euro per product
Langer dan 2,5 jaar 125 euro per product

 

Check je opzegvergoeding in MijnDELTA

Weten wat je moet betalen als je je vaste contract opzegt? Check je opzegvergoeding in MijnDELTA. Kies het contract en de opzegdatum en je ziet direct hoeveel je moet betalen als je je contract voortijdig opzegt.

Ben je een zakelijke klant?

Dan zit de opzegvergoeding bij vaste contracten vóór 1 juni net iets anders in elkaar. Ga naar deze pagina voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over de opzegvergoeding

De nieuwe opzegvergoeding geldt voor alle consumenten en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting die vanaf 1 juni 2023 een nieuw vast energiecontract afsluiten. Vaste contracten die vóór 1 juni 2023 zijn afgesloten vallen nog onder de oude opzegvergoeding, ook al starten ze pas ná 1 juni 2023.

Een indicatie van de hoogte van jouw opzegvergoeding vind je in MijnDELTA of vraag je op bij onze klantenservice . Wanneer je jouw vaste energiecontract voortijdig opzegt, laten wij zo snel mogelijk nadat je opzegging ons heeft bereikt, weten wat de hoogte van je opzegvergoeding is. Op de eindnota, die je van ons ontvangt nadat de levering van stroom en/of gas gestopt is, wordt de opzegvergoeding in rekening gebracht. Als de definitieve einddatum van je contract afwijkt van de einddatum die wij bij de mededeling van je opzegging ontvingen, kan de definitieve opzegvergoeding anders zijn dan wij eerder hebben aangegeven. Over de berekende opzegvergoeding wordt nog 21% btw berekend.

De opzegvergoeding wordt berekend aan de hand van een aantal factoren.

Allereerst kijken we naar het verschil tussen de leveringsprijs per kWh stroom of m3 gas van je contract en de prijs van het referentieproduct (beiden exclusief btw en overheidsheffingen). Het referentieproduct is in feite hetzelfde contract als wat je zelf hebt (zelfde product en looptijd), maar dan tegen de actuele prijs per kWh (voor stroom) of per m3 (voor gas) op het moment dat je je contract opzegt. Als de prijs van het referentieproduct hoger is dan de prijs van je huidige contract, betaal je geen opzegvergoeding.

Ook berekenen we hoeveel energie je in de resterende looptijd nog zou verbruiken. Vanaf de datum dat je je contract opzegt tot de oorspronkelijke einddatum dus. Dat doen we op basis van je standaard jaarverbruik. De resterende hoeveelheid stroom en/of gas vermenigvuldigen we met het verschil tussen je contractprijs en de actuele prijs van het referentieproduct en de uitkomst daarvan is de totale opzegvergoeding.

Wij schatten in hoeveel stroom en/of gas wij bij voortzetting van het contract nog aan jou zouden hebben geleverd. De hoeveelheid stroom berekenen wij aan de hand van het meest recente bij ons bekende jaarverbruik (standaardjaarafname), rekening houdend met eventuele teruglevering van stroom aan het stroomnet als je zonnepanelen hebt. Ook de hoeveelheid gas berekenen we aan de hand van het meest recente bij ons bekende standaardjaarverbruik. De standaardjaarverbruiken staan geregistreerd in het centraal aansluitingenregister (C-AR), een landelijk register waar netbeheerders op basis van meterstanden het verbruik bijhouden van alle stroom- en gasaansluitingen in Nederland. We verdelen het resterend verbruik per product over de resterende looptijd van het contract volgens de verwachte spreiding van het verbruik.

De berekening en hoogte van de opzegvergoeding vind je in MijnDELTA bij het productenoverzicht. Geen MijnDELTA-account? Maak 'm aan via deltaenergie.nl/mijndelta. Geen computer? Neem contact op met onze klantenservice.

Als je overweegt voortijdig je vaste energiecontract op te zeggen, kun je in MijnDELTA of via onze klantenservice een indicatie van de opzegvergoeding opvragen. Geef daarbij de gewenste laatste leveringsdatum aan zodat we daarop de hoogte van de opzegvergoeding per product kunnen baseren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de indicatie van het berekende bedrag. Zodra je daadwerkelijk opzegt, sturen we je direct nadat we je opzegging ontvingen een bericht met de definitieve opzegvergoeding per product. De hoogte daarvan kan alleen nog afwijken als je laatste leveringsdatum toch anders is dan waar we in de berekening vanuit zijn gegaan. De daadwerkelijke opzegvergoeding op de nota wordt gedeeld op basis van definitieve opzegdatum.

Heb je nog een ‘oud’ vast energiecontract, wat is afgesloten vóór 1 juni 2023, dan wijzigt er voor jou niets en blijft de oude regeling is van toepassing. De opzegvergoeding is nog een vast bedrag en de hoogte hiervan is afhankelijk van de resterende looptijd van het contract.

Heb je een ‘nieuw’ vast energiecontract wat is afgesloten vanaf 1 juni 2023, dan valt dit contract onder de nieuwe regeling. De hoogte van de opzegvergoeding kan dan afwijken van het oude adres, omdat het energieverbruik van je nieuwe adres anders kan zijn.

Er zijn bepaalde redenen waarom je een energiecontract beëindigd waarbij geen opzegvergoeding in rekening wordt gebracht, zoals een verhuizing naar een verzorgingstehuis of naar het buitenland.

Een opzegvergoeding volgens de nieuwe regeling wordt niet altijd in rekening gebracht wanneer je je vaste contract voortijdig beëindigd.

Het kan voorkomen dat je meer teruglevert dan dat je verbruikt. Wij schatten in hoeveel stroom en/of gas wij bij voortzetting van het contract nog aan jou zouden hebben geleverd. De hoeveelheid stroom berekenen wij aan de hand van het meest recente bij ons bekende jaarverbruik, rekening houdend met eventuele teruglevering van zonnepanelen.

Er wordt ook geen opzegvergoeding in rekening gebracht wanneer de met jou afgesproken vaste prijs lager is dan de prijs van het referentieproduct. De actuele prijs van jouw referentieproduct vind je vanaf 1 juni in MijnDELTA.

Voor vaste energiecontracten die vóór 1 juni 2023 zijn afgesloten (tekendatum vóór 1 juni), geldt een vaste opzegvergoeding waar geen BTW over wordt berekend.

Per 1 juni 2023 veranderen de regels voor het opzeggen van een vast energiecontract. Wanneer je dan vroegtijdig je contract opzegt, wordt er over de berekende opzegvergoeding 21% btw berekend.

Je kunt de berekening en de hoogte van je opzegvergoeding bekijken in MijnDELTA, zolang je contract actief is.