Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Zoekresultaten

We hebben de volgende resultaten gevonden

Gevonden vragen en antwoorden

Naast DELTA neemt ook de regionale netbeheerder de meterstanden op van meters die niet op afstand uitleesbaar zijn. Dit doen zij minimaal eenmaal in de drie jaar Daardoor kan het gebeuren dat je twee keer in één periode het verzoek krijgt om je meterstanden door te geven. Van ons, en van de netbeheerder.

Meterstanden doorgeven aan DELTA
Ongeveer 1 maand voordat wij de jaarnota opmaken, sturen wij je een meterstandenkaart met een opnamekenmerk. Hiermee kun je de meterstanden aan ons doorgeven, als basis voor de jaarnota. De standen doorgeven kan ook heel eenvoudig via MijnDELTA.

Hyperlinks
Voor een aansluiting met een uitleesbare slimme meter kunnen de historische dagstanden van de afgelopen 24 maanden via MijnDelta opgevraagd worden, voor de periode dat u levering van DELTA Energie krijgt. Let op enkel de uitgelezen standen worden gecommuniceerd, indien er om welke reden dan ook standen ontbreken zult u deze niet terugzien.


Neem contact met ons op. Je meterstanden kunnen om diverse redenen van je verwachting afwijken.
De hoeveelheid warmte die uit een kubieke meter aardgas te halen valt, oftewel de verbrandingswaarde, varieert. Daarom rekenen we het gemeten verbruik met een correctiefactor om naar een ‘herleid verbruik’ op basis van de standaard: de zogenaamde ‘Groningenkwaliteit’. Ook vindt er een correctie plaats voor verschillen in temperatuur en druk. Je werkelijke verbruik kan hierdoor iets hoger of lager uitvallen.
Als je in de afgelopen maand geswitcht bent naar een slimme meter, dan kun je de meterstandenkaart gewoon weggooien. De netbeheerder bezorgt ons de meterstanden van je oude meter.
Het is mogelijk om je meter te laten ijken, maar daar zijn kosten aan verbonden. En als blijkt dat er niks mis is, dan moet jij zelf deze kosten betalen. In verreweg de meeste gevallen is de meter gewoon in orde en is er een andere oorzaak voor onverwacht hoge energiekosten.

Loop dit rijtje na voordat je besluit je meter te laten ijken:
 • Zijn de meterstanden geschat waardoor je niet je werkelijke verbruik ziet?
 • Zijn er mensen bijgekomen in je woning?
 • Heb je nieuwe apparatuur gekocht?
 • Wordt de cv-ketel regelmatig nagekeken en werkt hij goed?

Als hier geen mogelijk oorzaak tussen zit, dan kun je nog proberen beter inzicht te krijgen in je verbruik door dagelijks op dezelfde tijd de meterstanden te noteren. Bedenk in ieder geval dat je jouw verbruik niet kunt vergelijken met dat van buren of vrienden. Ieder huishouden is anders. Bekijk de bespaartips op onze website.

Heeft u alsnog vragen over uw verbruik, neem dan contact met ons op.


Hyperlinks
Besparingstips
Contactgegevens netbeheerders
De volgende gegevens kunnen we direct aanpassen in je contract:
 • Spelfouten in de achternaam
 • Foutieve voorletters (als de geboortedatum en het bankrekeningnummer ongewijzigd blijven)
 • Geboortedatum (als de voorletters en het bankrekeningnummer ongewijzigd blijven)
 • Tussenvoegsels (toevoegen, wijzigen of verwijderen)
 • Aanvullingen op correspondentie- en factuurgegevens
 • Onjuist geslacht
 • Toevoegen van een tweede naam na een huwelijk

Contract overschrijven gaat niet  
Houd er rekening mee dat we wél wijzigingen in je eigen naam kunnen doorvoeren, maar een contract niet op een andere naam kunnen zetten. In dat geval vragen we je het contract te beëindigen. Degene die je contract wil overnemen, kan dan een nieuw contract afsluiten. Heb je geen slimme meter? Zorg er dan voor dat je de meterstanden noteert, dan is het zo geregeld.  

Contract overschrijven na een overlijden
Komt je partner te overlijden en staat het energiecontract op zijn of haar naam? Dan kun je het contract uiteraard wel overnemen. Download hier het contractovernameformulier of bel 0118 - 22 55 00 als je hierover nog vragen hebt.


Neem contact met ons op via 0118 – 22 66 00. Houd je klantnummer bij de hand, dan kunnen we je snel verder helpen.

De volgende gegevens kunnen we direct aanpassen in je contract:
 • Spelfouten in de bedrijfsnaam
 • Aanvullingen op correspondentie- en factuurgegevens
 • Wijziging in gegevens contactpersoon

Zakelijk contract overschrijven
Blijven de eigenaar, het rekeningnummer en het KvK-nummer hetzelfde? Geef de naamswijziging dan eenvoudig per e-mail door via info@deltaenergie.nl.

Vermeld in de e-mail:
 • je klantnummer
 • de nieuwe tenaamstelling

Wijzigen ook de andere gegevens? Dan vragen we je om een nieuw contract af te sluiten. Zorg ervoor dat je de meterstanden noteert indien deze niet automatisch uitgelezen kunnen worden, dan is het zo geregeld. Bel de zakelijke helpdesk voor meer informatie: 0118 – 22 66 00.
Alle Nederlandse huishoudens krijgen op termijn een slimme meter van de netbeheerders. Voor al je vragen over slimme meters kijk je op de website van jouw netbeheerder. Hier vind je ook de handleidingen van de slimme meters.

De slimme meter vervangt je traditionele elektriciteit- en/of gasmeter en biedt de volgende voordelen:
 • We kunnen de meterstanden op afstand uitlezen
 • Je jaarnota is gebaseerd op actuele meterstanden, en dus nauwkeuriger
 • Je krijgt iedere maand een overzicht van je verbruik
 • Zo krijg je beter inzicht in je totale energieverbruik

Hyperlinks 
Contactgegevens netbeheerders
Wij lezen je slimme meter alleen uit op momenten dat we je meterstanden nodig hebben.

Bij de jaarnota
Wij lezen de meterstanden van je elektriciteits- en/of gasmeter uit in de maand voordat je de jaarnota krijgt. De exacte datum staat op je jaarnota.

Verhuizing of overstap naar DELTA
Een andere reden om de meterstanden uit te lezen is als je verhuist of overstapt naar DELTA. In dat geval lezen we de standen uit op de datum van de sleuteloverdracht of jouw overstap.

Als je niet wilt dat de meterstanden op afstand worden uitgelezen, kunt je dit doorgeven aan je netbeheerder.

Hyperlinks
Contactgegevens netbeheerders
Er zijn 2 mogelijke redenen waarom er een product ontbreekt op het verbruiksoverzicht:

- Als er in de maand waarover we het verbruiksoverzicht maken een meterwissel plaatsvindt, sturen wij voor die maand geen verbruiksoverzicht voor dat product. Wanneer de klant nog andere producten heeft dan ontvangt de klant daarvoor wel een verbruiksoverzicht.

- Het is niet gelukt om de meterstanden uit te lezen voor een product. Klant ontvangt hierdoor voor dat product geen verbruiksoverzicht. Voor de producten waarbij de meterstanden wel zijn uitgelezen ontvangt de klant een verbruiksoverzicht.

Geef je verhuizing door via MijnDELTA. We raden je aan om dit minstens twee weken voor de sleuteloverdracht te doen, dan zorgen wij voor een vlotte afhandeling. 

Aanmelding
Je kunt je alleen per heden aanmelden. Je kunt wel de meterstanden van de datum van sleuteloverdracht doorgeven. Zo kunnen we de stroom en het gas dat je al verbruikt hebt eerlijk aan je doorberekenen.

Opzegging
Als de nieuwe eigenaar/huurder zich al heeft aangemeld, ben je automatisch afgemeld. Is dit niet het geval, dan raden we je aan zo snel mogelijk op te zeggen. Je kunt gewoon de meterstanden doorgeven van de dag dat je de sleutel hebt ingeleverd. Stroom en gas dat daarna is verbruikt, is dan niet voor jouw rekening.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op. We verwerken samen met jou de verhuizing en zorgen dat alles klopt.

Hyperlinks
Inloggen MijnDELTA