Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Verplichting
energielabel C kantoren

Wij helpen je met de aanvraag

Waarom is een energielabel C verplicht?

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorpand met 100 of meer vierkante meter vloeroppervlak energielabel C hebben. Zo zet de overheid druk op de verduurzaming van kantoorpanden. In de loop van 2023 gaat de overheid handhaven. Heeft jouw kantoorpand nog geen energielabel C of zet je geen stappen om het kantoor op het niveau van energielabel C te krijgen, dan kunnen boetes volgen. Deze verplichting is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Meer informatie vind je op de site van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Maak werk van energielabel C! Onze energieadviseurs kunnen een actueel energielabel vaststellen, een plan op maat opstellen met energiemaatregelen om energielabel C te bereiken om vervolgens ook energielabel C officieel vast te stellen.

De verplichting geldt niet wanneer:

    • de kantoorruimte een nevenfunctie vervult (<50% gebruiksoppervlak van het pand heeft kantoorfunctie);
    • het een monumentenpand is (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
    • het pand binnen 2 jaar te gesloopt, getransformeerd of onteigend wordt.

Let op: check eerst of je bedrijf daadwerkelijk een kantoorfunctie heeft. Als dit niet het geval is dat is deze verplichting niet van toepassing.

In 3 stappen naar energielabel C (of beter)

Als je kantoor energielabel D t/m G heeft, kun je een aantal stappen nemen om je kantoor voor 2023 naar energielabel C te tillen. Het is belangrijk aan om aan te kunnen tonen dat je kantoor een energielabel C heeft of dat je serieus werk maakt van verduurzaming.

In 3 stappen naar energielabel C

Vraag DELTA Op-maat advies aan
Voer de geadviseerde maatregelen uit
Laat een nieuw energielabel opstellen

Met het DELTA Op-maatadvies krijg je inzicht hoe jouw gebouw presteert op energiegebied en waar de mogelijkheden liggen om energie te besparen en jouw pand te verduurzamen. Naast inzicht in de bespaarmogelijkheden bevat ons advies suggesties om jouw pand comfortabeler en duurzamer te maken. Daarmee komt ook een beter energielabel binnen handbereik. Met het DELTA Op-maatadvies beschik je over een professioneel energieadviesrapport waarmee je logische en gefundeerde keuzes kunt maken die passen bij jouw pand, doelstellingen en bedrijfsstrategie.

Voer de energiemaatregelen voor 1 januari 2023 uit om tijdig op energielabel C te komen.

Nadat de maatregelen zijn doorgevoerd kan de energieadviseur het nieuwe label vaststellen en registeren. Hier kun je een energielabel aanvragen.

Meestgestelde vragen over energielabel C

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig je kantoor is. De labels gaan van A tot en met G, waarbij A staat voor het zuinigste kantoorpand en G voor het meest onzuinige. Energielabel C staat voor een relatief energiezuinig kantoor, waar nog wel ruimte is voor verbetering. Kantoorpanden met energielabel D, E of F kunnen vaak met kleine maatregelen en zonder bouwkundige ingrepen worden aangepast om energielabel C te krijgen. Op den duur kunnen die maatregelen zelfs bijdragen aan een energieneutraal kantoor. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in isolatie of ventilatie. Ook het aanbrengen van warmwaterinstallaties en het plaatsen van zonnepanelen voor grootverbruik. zijn een optie. Een energieneutraal pand is soms dichterbij dan je denkt!

Kantoren met meer dan honderd vierkante meter vloeroppervlakte moeten over een energielabel beschikken. Bij verkoop of verhuur van het kantoorpand overhandigt de eigenaar het energielabel aan de koper of huurder, vaak samen met de koop- of huurovereenkomst. Het energielabel kan gunstig zijn voor de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs van jouw pand. Een groen energielabel (A, B of C) vermeerdert de waarde van jouw pand en kan verhuur versnellen.

Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Tot en met 31 december 2020 gold nog de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die zijn bepaald volgens de EPC/EI-berekeningsmethode als die volgens de NTA 8800.

Meer informatie over energielabel C kun je vinden op de website van de RVO.

Wanneer je kantoor energielabel D t/m G heeft is het noodzakelijk om maatwerkadvies aan te vragen. Dit kan via het aanvraagformulier op onze website. Eén van onze energieadviseurs neemt vervolgens contact met je op om een afspraak te maken. Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook neemt hij op jouw verzoek de Erkende Maatregellijsten (EML) mee in zijn advies. Geef aan dat je minimaal energielabel C wilt halen met de maatregelen. Op de EML staan maatregelen waarmee je voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een maatwerkadvies staat ook wel bekend als een energieprestatieadvies (EPA). Dit advies bevat niet automatisch een energielabel. Een energielabel kun je apart laten opmaken.

Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit, dit is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat, is verantwoordelijk voor de handhaving van de energielabel C-verplichting. Wanneer een kantoorgebouw op het moment van inwerkingtreding van de verplichting niet het juiste energielabel C of beter heeft, mag het kantoorgebouw op grond van die verplichting niet gebruikt worden. Het bevoegd gezag kan opleggen dat het kantoorgebouw niet als kantoorgebouw gebruikt mag worden, tot er alsnog een energielabel C of beter is afgegeven en geregistreerd. Het bevoegd gezag kan verschillende maatregelen nemen: van het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of - bij herhaaldelijke overtreding - een bestuurlijke boete. Het bevoegd gezag zal per situatie afwegen welke handhavingsmaatregelen noodzakelijk en wenselijk zijn. Ook zal het bevoegd gezag de reguliere waarborgen in acht moeten nemen waaronder het proportionaliteitsbeginsel en de (overige) algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wij helpen je met de aanvraag van je energielabel!

Onze energieadviseurs zijn gecertificeerd volgens de BRL 9500 norm. De energieadviseur neemt een groot aantal kenmerken van het gebouw op en stelt middels geattesteerde software je energielabel vast. Daarna registreert hij het energielabel in de registratiedatabase (EP-online.nl). Vervolgens ontvang je als gebouweigenaar uiteraard ook het definitieve energielabel.