Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Verplichting Energielabel C

DELTA helpt u met de aanvraag

Op 1 januari 2023 moet een kantoor dat groter is dan honderd vierkante meter minimaal energielabel C hebben. Heeft uw kantoorpand op 1 januari 2023 een ongunstiger energielabel? Dan mag u dat pand niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting is vastgelegd in het Bouwbesluit. Het 'bevoegd gezag' (meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat) treedt als handhaver op bij overtreding van deze verplichting.

De verplichting geldt niet als:

    • de kantoorruimte een nevenfunctie vervult (<50% gebruiksoppervlak van het pand heeft kantoorfunctie)
    • het een monumentenpand is (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
    • het pand binnen 2 jaar te gesloopt, getransformeerd of onteigend wordt

Wat is een energielabel C?

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw kantoor is. De labels gaan van A tot en met G, waarbij A staat voor het zuinigste kantoorpand en G voor het meest onzuinige. Energielabel C staat voor een relatief energiezuinig kantoor, waar nog wel ruimte is voor verbetering.

Kantoorpanden met energielabel D, E of F kunnen vaak met kleine maatregelen en zonder bouwkundige ingrepen worden aangepast om energielabel C te krijgen. Op den duur kunnen die maatregelen zelfs bijdragen aan een energieneutraal kantoor. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in isolatie of ventilatie. Ook het aanbrengen van warmwaterinstallaties en het plaatsen van zonnepanelen voor grootverbruik. zijn een optie. Een energieneutraal pand is soms dichterbij dan u denkt!

Welke panden hebben een energielabel?

Kantoren met meer dan honderd vierkante meter vloeroppervlakte moeten over een energielabel beschikken. Bij verkoop of verhuur van het kantoorpand overhandigt de eigenaar het energielabel aan de koper of huurder, vaak samen met de koop- of huurovereenkomst.

Het energielabel kan gunstig zijn voor de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs van uw pand. Een groen energielabel (A, B of C) vermeerdert de waarde van uw pand en kan verhuur versnellen.

DELTA helpt!

Wij helpen u met aanvraag van uw energielabel. Onze energieadviseurs zijn gecertificeerd volgens de BRL 9500 norm. De energieadviseur neemt een groot aantal kenmerken van het gebouw op en stelt middels geattesteerde software uw energielabel vast. Daarna registreert hij het energielabel in de registratiedatabase (EP-online.nl). Vervolgens ontvangt u als gebouweigenaar uiteraard ook het definitieve energielabel.