Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.

Vragen over energiebelasting?

Wij informeren u graag!

Energiebelasting ondernemers

Er zijn twee energiebelastingen: Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Zo'n 41 procent van de energierekening bestaat uit Energiebelasting, ODE en btw. Uw energieleverancier (ook DELTA) is verplicht deze belastingen te innen via de energierekening. Vervolgens dragen wij deze belastingen direct weer af aan de overheid.

1. Energiebelasting

Energiebelasting is verbruiksafhankelijk; als u meer gas en/of stroom verbruikt betaalt u meer Energiebelasting. De overheid heft Energiebelasting om te zorgen dat ondernemers bewuster en zuiniger met energie omgaan. In 2020 moet 14 procent van de energie die wij in Nederland gebruiken duurzaam opgewekt zijn. In 2050 moet zelfs de volledige energievoorziening duurzaam zijn. Dat kost natuurlijk geld! Om particulieren en bedrijven aan te zetten tot energiebesparing en om de ommezwaai naar duurzame energie te betalen heft de overheid energiebelasting. Die belasting stijgt de komende jaren flink.

Vermindering Energiebelasting

De Energiebelasting die u betaalt, krijgt u gedeeltelijk weer terug als uw stroomaansluiting zich bevindt in een pand met een woon- of verblijfsfunctie (dat geldt voor vrijwel alle woningen en bedrijfspanden). Dit heet 'Vermindering Energiebelasting' en is in 2020 een bedrag van 527,17 incl. btw (435,68 excl. btw) per jaar. De overheid is van plan om dit bedrag de komende jaren stapsgewijs te verlagen. U krijgt dus steeds minder terug.

2. Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)

De ODE is een milieubelasting van de overheid. Ook deze heffing wordt geheven over de werkelijk verbruikte hoeveelheden gas en stroom. De ODE is dus ook verbruiksafhankelijk en beweegt mee met het energieverbruik.

Btw

Naast Energiebelasting en ODE betaalt u over uw energierekening 21 procent btw. Die betaalt u over de volgende onderdelen van de energierekening:
- over de door u verbruikte stroom en gas en de vaste leveringskosten (DELTA)
- de netbeheerkosten van de netbeheerder (in Zeeland is dit Enduris)
- de Energiebelasting
- de ODE

U leest het goed, u betaalt dus óók btw over de energiebelasting en de ODE. Als de energiebelasting en ODE stijgen, dan betaalt u daarover dus ook meer btw. Alleen de vaste leveringskosten en de netbeheerkosten (de kosten voor de huur van uw stroom- en gasmeter en de kosten voor transport van stroom en gas die u aan uw netbeheerder betaalt) zijn vaste kosten die niet verbruiksafhankelijk zijn.