Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.
Deze dienst is tijdelijk niet leverbaar door o.a. de coronamaatregelen. Een aanvraag doen is wel mogelijk, we pakken de uitvoering op zodra dat weer kan.

Energielabel voor uw bedrijfspand

Regel het snel bij DELTA!

Waarom is een energielabel voor uw bedrijfspand verplicht?

Met het energielabel wil de overheid eigenaren van een bedrijfspand stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Gaat u uw pand verhuren of verkopen? Zorg dan dat u voorafgaand aan de ingangsdatum van de huurovereenkomst of de verkoopdatum een geldig energielabel heeft. Zo ziet de huurder of koper direct hoe energiezuinig uw pand op dat moment is en in de toekomst kan zijn.

De voordelen van een energielabel voor uw bedrijfspand

  • Op het energielabel staan concrete energiebesparende maatregelen voor het gebouw, zodat u precies weet hoe u uw pand energiezuiniger maakt
  • Een energielabel A, B of C kan gunstig zijn voor de verkoop- of verhuurprijs van het pand en de verkoop/verhuur versnellen
  • Met een energielabel levert u direct bewijs aan bijvoorbeeld uw bank. Want banken stellen het vergroenen van vastgoed verplicht en financieren vanaf minimaal energielabel C
Afbeelding

Energielabel aanvragen

Gebouwen met een kantoorfunctie, met meer dan 100 m2 vloeroppervlak, dienen vóór 2023 een geregistreerd energielabel C of beter hebben. DELTA verzorgt dat energielabel van a tot z voor u. Het energielabel wordt door een erkend energieadviseur vastgesteld. DELTA is gecertificeerd volgens de BRL 9500 norm. We beschikken over zeer ervaren en gediplomeerde energieadviseurs. Vraag via het formulier een offerte aan voor een energielabel. 

Met het doen van een aanvraag verklaart u tevens op de hoogte te zijn van het volgende:

 • De gegevens die worden verzameld voor het uitbrengen van een energielabel worden opgenomen in een landelijk gegevensbestand voor de monitoring van deze diensten.
 • De certificatieinstelling kan eventueel een controleonderzoek uitvoeren.
 • U dient bij zo’n controleonderzoek altijd toegang te verlenen tot het gebouw waarop het advies of het energielabel betrekking heeft. Als u dat niet doet wordt het geregistreerde energielabel ingetrokken.
 • DELTA stelt u zo spoedig mogelijk na een eventuele intrekking schriftelijk daarvan in kennis.
 • U heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

Neem contact met ons op

Een energielabel is meer dan alleen een letter! Het bevat onder andere:

 • De labelklasse: De labels gaan van A tot en met G. A is het meest energiezuinig, G het minst. Energielabel C betekent een vrij energiezuinig gebouw, waar nog wel ruimte is voor verbetering. Per 1 januari 2023 moet ieder kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Meer over verplichting Energielabel C kantoren 2023.
 • Gebouwinformatie: Gegevens over het gebouw en het adviesbedrijf dat het rapport heeft opgemaakt, zoals de gebruiksoppervlakte en het KvK-nummer.
 • Het standaard energiegebruik van het gebouw: De hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting.
 • Een advies voor het gebouw: Concrete verbetermaatregelen waarmee u uw gebouw energiezuiniger maakt.

Energielabel utiliteitsbouw verplicht bij verkoop of verhuur

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

  • Kantoor
  • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
  • Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
  • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
  • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages