Onze website werkt niet optimaal in Internet Explorer, deze browser wordt niet meer onderhouden door Microsoft. Wij raden een moderne browser aan zoals Edge, Chrome, Firefox of Safari.
Heeft u vragen over de betaling van 190 euro, het prijsplafond of wilt u meer weten rondom de hoge energieprijzen? Kijk op onze grip op energie pagina.

DELTA Informatieplicht Service

Snel en professioneel geregeld

Informatieplicht Energiebesparing

Dient uw bedrijf ook te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing van de overheid en heeft u nog geen tijd gehad om u daarin te verdiepen? DELTA verzorgt voor u het complete traject met de DELTA Informatieplicht Service. Onze ervaren energieadviseurs hebben uitgebreide kennis van de energiehuishouding in bedrijven. Zo zorgen ze er snel en vakkundig voor dat u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet.

Waarom en wanneer

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 is het Activiteitenbesluit Milieubeheer verder uitgebreid. Er is nu ook een informatieplicht voor organisaties die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ gas (equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven het energieverbruik versneld beperken en de CO2-uitstoot verder reduceren.

Of neem contact op met onze accountmanagers »

 

De voordelen van de
Informatieplicht Service van DELTA:

Ervaren adviseurs

Met uitgebreide kennis van de energiehuishouding in bedrijven

Bespaar tijd

Zo houdt u tijd over voor andere belangrijke zaken

Duurzaam ondernemen

Een goede stap in de richting naar duurzaam ondernemen

Hoe werkt het

Als u meer dan meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ gas per jaar verbruikt moet u aan de overheid laten weten welke energiebesparende maatregelen u neemt. U moet daarvoor iedere vier jaar via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rapport insturen. In dat rapport toont u aan welke maatregelen van de op uw bedrijfstak van toepassing zijnde maatregelenlijst u heeft genomen. De overheid handhaaft hier en kan sancties opleggen als blijkt dat u bepaalde maatregelen toch niet heeft genomen.

Welke maatregelen

Welke maatregelen u moet nemen staat in de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML). Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Het investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen valt niet onder deze maatregelen. Het gaat er om dat u uw verbruik van stroom en gas terugdringt. Isoleren van uw gebouwen of het toepassen van ledverlichting vallen daarom wel onder deze maatregelen.

Ingewikkeld? Niet met de DELTA Informatieplicht Service!

Iedere vier jaar een rapport? Maatregelenlijsten? Het klinkt allemaal ingewikkeld en het lijkt veel werk. Bovendien heeft u waarschijnlijk al genoeg aan uw hoofd. DELTA neemt u graag dit werk uit handen met de DELTA Informatieplicht Service.

Onze ervaren en gecertificeerde energieadviseurs stellen voor u het rapport op dat nodig is om te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Natuurlijk stemmen zij dat rapport inhoudelijk volledig met u af. Zo houdt u tijd over voor andere belangrijke zaken en weet u zeker dat u op de juiste manier voldoet aan de Informatieplicht Energiebesparing.

Interesse?

Neem contact op met één van onze accountmanagers: Rachid Oulad Lkadi 06-13499872 of Thomas Wuite 06-51534734. Of vraag direct een offerte aan:

Vraag een offerte aan