Besparen is verplicht

Activiteitenbesluit Milieubeheer

Verbruikt uw organisatie meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ gas per jaar? Dan is het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder verplicht.

Deze verplichting staat in het zogenaamde Activiteitenbesluit Milieubeheer. De maatregelen die u moet nemen staan in de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML). Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Het investeren in bijvoorbeeld het opwekken van zonne- of windenergie valt niet onder deze maatregelen. Het gaat er namelijk om dat u uw verbruik van stroom en gas terugdringt. Isoleren van uw gebouwen of het toepassen van ledverlichting vallen daarom wel onder deze maatregelen.

Informatieplicht

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 is het Activiteitenbesluit Milieubeheer verder uitgebreid. Er is nu ook een informatieplicht voor organisaties die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ gas (equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht (elke 4 jaar) willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Hoe werkt het?

Als u meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ gas per jaar verbruikt moet u aan de overheid laten weten welke energiebesparende maatregelen u neemt. U moet daarvoor iedere vier jaar via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rapport insturen. In dat rapport toont u aan welke maatregelen van de op uw bedrijfstak van toepassing zijnde maatregelenlijst u heeft genomen. De overheid handhaaft hierop en kan sancties opleggen als blijkt dat maatregelen toch niet genomen zijn.

Wanneer geldt de informatieplicht?

Valt uw bedrijf onder de informatieplicht? Verbruikt uw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Dit houdt in dat u elke vier jaar via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rapport moet insturen, waarin u aantoont dat u alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak heeft doorgevoerd. De overheid gaat hier vervolgens op handhaven, waarbij sancties opgelegd kunnen worden.

DELTA helpt!

DELTA helpt met energie besparen. Het DELTA Op-maatadvies is een uitgebreid geschreven adviesrapport (inclusief EPA-U Energielabel) waarmee u verhelderend inzicht krijgt in de besparingsmogelijkheden voor uw bedrijf.

Vraag het aan en één van onze ervaren energie-adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.